Wie de commentaren op de fiscale aspecten van het zomerakkoord van de regering-Michel erop naleest, kan er niet omheen. Tegelijk is het openstaande deuren intrappen. Fiscaliteit enerzijds en ondernemerschap en investeringsbeslissingen anderzijds, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Bij elke belastinghervorming en elke invoering van een nieuwe belastingwet wordt dat telkens weer duidelijk. Op macroniveau, maar ook microniveau. In de dagelijkse toepassingen van fiscaliteit laat de spanning tussen de belastingwet en de praktijk zich voelen. Accountants zullen getuigen dat een niet-onbelangrijk deel van de betwistingen met de fiscus te wijten is aan het gebrek aan inzicht in de dagelijkse praktijk van de handel. Hoewel dat niet noodzakelijk de fiscale administratie te verwijten valt, leidt dat wel tot onbegrip en fr...