Bij de meeste schenkingen wordt er een beding van terugkeer voorzien in de schenkingsakte. Concreet betekent dit dat als de begiftigde (je kind) zou overlijden vóór de schenker (de ouder) het geschonken goed (bijvoorbeeld geld, een portefeuille of een appartement) belastingvrij terugkeert naar de schenker.

In de praktijk soms vervelend

Stel, je hebt je dochter 15 jaar geleden een appartement aan de kust geschonken. Ondertussen ben je 85 geworden en in je bent goede gezondheid. Je dochter sukkelt echter met haar gezondheid en de kans lijkt toch wel reëel te zijn dat zij vóór jou zal overlijden.

In de schenkingsakte van het appartement staat er een beding van terugkeer, dus dat de schenking belastingvrij naar jou zal terugkeren als je dochter voor je overlijdt. Maar eigenlijk is dit een vergiftigd geschenk. Want als het appartement via een beding van terugkeer belastingvrij naar je terugkeert, dan moet je eigenlijk opnieuw een schenking doen aan de kleinkinderen om het uit je vermogen te houden en latere successierechten te vermijden. Daarom zou je dit beding graag schrappen.

Het beding schrappen?

Gelukkig kan je verzaken aan het beding van terugkeer. Dat doe je het best via een notariële akte. De vroegere schenking (het appartement) zal dan bij het overlijden van je dochter via het (wettelijke) erfrecht naar je kleinkinderen gaan (het vruchtgebruik zal eventueel naar je schoonzoon gaan indien je dochter getrouwd is). Een verzaking kan zowel voor als na het overlijden van de dochter. (JA)

Bij de meeste schenkingen wordt er een beding van terugkeer voorzien in de schenkingsakte. Concreet betekent dit dat als de begiftigde (je kind) zou overlijden vóór de schenker (de ouder) het geschonken goed (bijvoorbeeld geld, een portefeuille of een appartement) belastingvrij terugkeert naar de schenker. In de schenkingsakte van het appartement staat er een beding van terugkeer, dus dat de schenking belastingvrij naar jou zal terugkeren als je dochter voor je overlijdt. Maar eigenlijk is dit een vergiftigd geschenk. Want als het appartement via een beding van terugkeer belastingvrij naar je terugkeert, dan moet je eigenlijk opnieuw een schenking doen aan de kleinkinderen om het uit je vermogen te houden en latere successierechten te vermijden. Daarom zou je dit beding graag schrappen.Gelukkig kan je verzaken aan het beding van terugkeer. Dat doe je het best via een notariële akte. De vroegere schenking (het appartement) zal dan bij het overlijden van je dochter via het (wettelijke) erfrecht naar je kleinkinderen gaan (het vruchtgebruik zal eventueel naar je schoonzoon gaan indien je dochter getrouwd is). Een verzaking kan zowel voor als na het overlijden van de dochter. (JA)