Op Prinsjesdag is in Nederland het Belastingplan 2019 voorgesteld. De belasting op dividenden gaat vanaf 2020 van 15 naar 0 procent. Het algemene tarief voor de vennootschapsbelasting zakt van 25 naar 22,5 procent. Voor Belgische beleggers in Nederlandse aandelen is dat twee keer goed nieuws. Als de bedrijven minder belasting betalen, blijft er meer winst over waarin de aandeelhouders delen. En de Belgische aandeelhouders betalen geen twee keer belasting meer op de dividenden, maar enkel de Belgische roerende voorheffing van 30 procent. Maar er zijn ook minder positieve gevolgen.
...