Een beding van aanwas (ook tontine genoemd) is vooral bekend voor woningen die gezamenlijk worden aangekocht door samenwonenden. Een aanwasbeding is een kanscontract. De langstlevende wordt de volledige eigenaar van alles waarop het beding van aanwas slaat. Belangrijk is de vereiste van een 'kanselement' in het contract. Dat betekent dat men zeker niet op voorhand mag weten wie van beide partners het eerst zal overlijden.
...