Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de opdracht gekregen te sleutelen aan de vennootschapsbelasting. Maar ook aan de personenbelasting schort een en ander. We vroegen onze vijf columnisten wat er beter kan aan het Belgische belastingsysteem.
...