Tip 1. Besteed aandacht aan de aangifte van uw hypothecaire lening

'Het is niet altijd eenvoudig om een juiste en optimale belastingaangifte in te dienen,' zegt Pieter Debbaut, 'vooral niet voor gehuwde of wettelijk samenwonende partners die samen hebben geleend voor de bouw of verbouwing van een woning. In hun geval is het raadzaam om zich voor de aangifte te laten bijstaan door iemand met kennis van zaken, bijvoorbeeld een bankier of een verzekeringsmakelaar die beschikt over speciale fiscale software. Bankiers en verzekeringsmakelaars hebben van hun hoofdzetel doorgaans een uitstekende opleiding gekregen om een goede fiscale service te kunnen verlenen aan hun cliënten. Belastingplichtigen doen er ook goed aan om aandacht te besteden aan de optimale aangifte van de premies van de schuldsaldoverzekering en van een individuele levensverzekering.'

Tip 2. Opvangkosten voor kinderen jonger dan twaalf jaar zijn aftrekbaar

Sinds enkele jaren zijn de kosten voor de opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar fiscaal aftrekbaar. Jan De Meyer: 'Ook de kosten van jeugd- en sportkampen komen in aanmerking voor die aftrek. Het volstaat dat de belastingplichtige beschikt over een fiscaal attest van de organiserende instelling waarop het betaalde bedrag staat vermeld. De betaalde kosten zijn voor 100 procent aftrekbaar. Per dag en per kind kan maximaal een bedrag van 11,20 euro worden ingebracht. Belangrijk is dat die 11,20 euro geldt per kalenderdag dat het kind werd opgevangen, ongeacht de duur van de opvang. Ook een halve dag opvang geeft dus recht op een maximale aftrek van 11,20 euro. Het totaalbedrag van de kosten voor de kinderopvang moet worden ingevuld onder de code 1384-71 van vak VII van de aangifte. Let wel, wie voor een opvangdag 15 euro heeft betaald, moet voor die dag het maximaal aftrekbare bedrag van 11,20 euro opgeven. Een belastingplichtige die voor een halve dag opvang 10 euro heeft betaald, geeft dat bedrag op.'

Tip 3. Soms trekt u de schuldsaldoverzekering beter niet af

'Hoewel de premies van een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar zijn, is het soms voordeliger om die niet te vermelden op de aangifte', aldus Pieter Debbaut. 'De kapitaalaflossingen en interesten die de meeste belastingplichtigen terugbetalen aan de bank laten geen fiscale ruimte meer over voor de aftrek van de schuldsaldoverzekering. Door die premies niet in te vullen op de aangifte, vermijdt de belastingplichtige dat het betaalde kapitaal bij een vroegtijdig overlijden wordt belast ten nadele van de begunstigde van de schuldsaldoverzekering (in principe is dat de partner die door het overlijden van de verzekeringnemer eigenaar wordt van de woning).'

Tip 4. Doe aan carpooling en trek uw autokosten af

Als u uw auto gebruikt voor het woon-werkverkeer kunt u uw autokosten aftrekken als werkelijke beroepskosten tegen 0,15 euro per kilometer. De aftrek geldt voor het traject van uw woonplaats naar de vaste plaats waar u werkt, en terug. Het is weinig bekend dat ook carpoolers aanspraak kunnen maken op dat belastingvoordeel. 'Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten verplaatsingen', zegt Jan De Meyer. 'Enerzijds zijn er de kilometers die een carpooler met zijn eigen wagen aflegt en waarbij hij een medecarpooler meeneemt als passagier. Voor die verplaatsingen van het woon-werkverkeer mag hij op zijn belastingaangifte 0,15 euro per kilometer inbrengen, te verhogen met de eventuele kosten van de lening die hij heeft afgesloten voor de financiering van de wagen. Anderzijds zijn er de kilometers die hij meerijdt in de wagen van zijn medecarpooler. Ook voor die kilometers kan hij het vaste bedrag van 0,15 euro per kilometer inbrengen, maar in dit geval is de aftrek beperkt tot maximaal 100 kilometer per traject (enkele rit) en per werkdag. Wie voor het carpoolen aan zijn collega een financiële vergoeding zou betalen voor de keren die hij met hem heeft meegereden, kan 75 procent van de betaalde vergoeding aftrekken in plaats van het gebruikelijke vaste bedrag van 0,15 euro per kilometer. Maar doorgaans is het wel interessanter om het forfait van 0,15 euro per kilometer in te brengen.'

Tip 5. Maak gebruik van de forfaitaire brandstofprijzen

De brandstofkosten die betrekking hebben op beroepsverplaatsingen met de wagen zijn in de personenbelasting voor 100 procent fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskosten. Andere kosten zoals die voor afschrijvingen, onderhoud, verzekeringen en herstellingen zijn slechts aftrekbaar voor 75 procent van het beroepsgebruik. Let wel, het gaat hier om andere verplaatsingen dan het gewone woon-werkverkeer; denk bijvoorbeeld aan een werknemer die 's avonds na het werk een avondcursus volgt om zich bij te scholen en die verplaatsing met de wagen maakt.

'De belastingplichtige kan op verschillende manieren te werk gaan om het bewijs van de brandstofkosten te leveren', stelt Jan De Meyer. 'Wie altijd tankt in hetzelfde tankstation en daarvan bijvoorbeeld maandelijks een factuur ontvangt, kan het totale gefactureerde jaarbedrag inbrengen. Belastingplichtigen die tanken op verschillende plaatsen, die precies weten hoeveel kilometers ze hebben afgelegd en die het verbruik van hun wagen kennen, kunnen zich voor de belastingaangifte baseren op de gemiddelde brandstofprijzen die elk jaar worden vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.' De prijzen die gelden voor het inkomstenjaar 2008 vindt u in de tabel. n

Gemiddelde brandstofprijzen voor 2008 (inclusief btw)Soort brandstofPrijs per literEuro 95 RON 1,4561 EURSuper 98 RON 1,4775 EURDiesel

1,2523 EUR

LPG 0,5693 EUR

Bron: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Tip 1. Besteed aandacht aan de aangifte van uw hypothecaire lening'Het is niet altijd eenvoudig om een juiste en optimale belastingaangifte in te dienen,' zegt Pieter Debbaut, 'vooral niet voor gehuwde of wettelijk samenwonende partners die samen hebben geleend voor de bouw of verbouwing van een woning. In hun geval is het raadzaam om zich voor de aangifte te laten bijstaan door iemand met kennis van zaken, bijvoorbeeld een bankier of een verzekeringsmakelaar die beschikt over speciale fiscale software. Bankiers en verzekeringsmakelaars hebben van hun hoofdzetel doorgaans een uitstekende opleiding gekregen om een goede fiscale service te kunnen verlenen aan hun cliënten. Belastingplichtigen doen er ook goed aan om aandacht te besteden aan de optimale aangifte van de premies van de schuldsaldoverzekering en van een individuele levensverzekering.'Tip 2. Opvangkosten voor kinderen jonger dan twaalf jaar zijn aftrekbaarSinds enkele jaren zijn de kosten voor de opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar fiscaal aftrekbaar. Jan De Meyer: 'Ook de kosten van jeugd- en sportkampen komen in aanmerking voor die aftrek. Het volstaat dat de belastingplichtige beschikt over een fiscaal attest van de organiserende instelling waarop het betaalde bedrag staat vermeld. De betaalde kosten zijn voor 100 procent aftrekbaar. Per dag en per kind kan maximaal een bedrag van 11,20 euro worden ingebracht. Belangrijk is dat die 11,20 euro geldt per kalenderdag dat het kind werd opgevangen, ongeacht de duur van de opvang. Ook een halve dag opvang geeft dus recht op een maximale aftrek van 11,20 euro. Het totaalbedrag van de kosten voor de kinderopvang moet worden ingevuld onder de code 1384-71 van vak VII van de aangifte. Let wel, wie voor een opvangdag 15 euro heeft betaald, moet voor die dag het maximaal aftrekbare bedrag van 11,20 euro opgeven. Een belastingplichtige die voor een halve dag opvang 10 euro heeft betaald, geeft dat bedrag op.' Tip 3. Soms trekt u de schuldsaldoverzekering beter niet af'Hoewel de premies van een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar zijn, is het soms voordeliger om die niet te vermelden op de aangifte', aldus Pieter Debbaut. 'De kapitaalaflossingen en interesten die de meeste belastingplichtigen terugbetalen aan de bank laten geen fiscale ruimte meer over voor de aftrek van de schuldsaldoverzekering. Door die premies niet in te vullen op de aangifte, vermijdt de belastingplichtige dat het betaalde kapitaal bij een vroegtijdig overlijden wordt belast ten nadele van de begunstigde van de schuldsaldoverzekering (in principe is dat de partner die door het overlijden van de verzekeringnemer eigenaar wordt van de woning).'Tip 4. Doe aan carpooling en trek uw autokosten afAls u uw auto gebruikt voor het woon-werkverkeer kunt u uw autokosten aftrekken als werkelijke beroepskosten tegen 0,15 euro per kilometer. De aftrek geldt voor het traject van uw woonplaats naar de vaste plaats waar u werkt, en terug. Het is weinig bekend dat ook carpoolers aanspraak kunnen maken op dat belastingvoordeel. 'Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten verplaatsingen', zegt Jan De Meyer. 'Enerzijds zijn er de kilometers die een carpooler met zijn eigen wagen aflegt en waarbij hij een medecarpooler meeneemt als passagier. Voor die verplaatsingen van het woon-werkverkeer mag hij op zijn belastingaangifte 0,15 euro per kilometer inbrengen, te verhogen met de eventuele kosten van de lening die hij heeft afgesloten voor de financiering van de wagen. Anderzijds zijn er de kilometers die hij meerijdt in de wagen van zijn medecarpooler. Ook voor die kilometers kan hij het vaste bedrag van 0,15 euro per kilometer inbrengen, maar in dit geval is de aftrek beperkt tot maximaal 100 kilometer per traject (enkele rit) en per werkdag. Wie voor het carpoolen aan zijn collega een financiële vergoeding zou betalen voor de keren die hij met hem heeft meegereden, kan 75 procent van de betaalde vergoeding aftrekken in plaats van het gebruikelijke vaste bedrag van 0,15 euro per kilometer. Maar doorgaans is het wel interessanter om het forfait van 0,15 euro per kilometer in te brengen.'Tip 5. Maak gebruik van de forfaitaire brandstofprijzenDe brandstofkosten die betrekking hebben op beroepsverplaatsingen met de wagen zijn in de personenbelasting voor 100 procent fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskosten. Andere kosten zoals die voor afschrijvingen, onderhoud, verzekeringen en herstellingen zijn slechts aftrekbaar voor 75 procent van het beroepsgebruik. Let wel, het gaat hier om andere verplaatsingen dan het gewone woon-werkverkeer; denk bijvoorbeeld aan een werknemer die 's avonds na het werk een avondcursus volgt om zich bij te scholen en die verplaatsing met de wagen maakt.'De belastingplichtige kan op verschillende manieren te werk gaan om het bewijs van de brandstofkosten te leveren', stelt Jan De Meyer. 'Wie altijd tankt in hetzelfde tankstation en daarvan bijvoorbeeld maandelijks een factuur ontvangt, kan het totale gefactureerde jaarbedrag inbrengen. Belastingplichtigen die tanken op verschillende plaatsen, die precies weten hoeveel kilometers ze hebben afgelegd en die het verbruik van hun wagen kennen, kunnen zich voor de belastingaangifte baseren op de gemiddelde brandstofprijzen die elk jaar worden vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.' De prijzen die gelden voor het inkomstenjaar 2008 vindt u in de tabel. nGemiddelde brandstofprijzen voor 2008 (inclusief btw)Soort brandstofPrijs per literEuro 95 RON 1,4561 EURSuper 98 RON 1,4775 EURDiesel 1,2523 EURLPG 0,5693 EURBron: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie