Op 31 december 2009 loopt ook het fiscale jaar op zijn eind. Tot dan hebt u nog de mogelijkheid om een aantal uitgaven te doen die u kunt vermelden op uw aangifte in de personenbelasting voor inkomstenjaar 2009. Een van die aftrekbare uitgaven is het fiscale pensioensparen, waarvoor u dit jaar maximaal 870 euro mag inbrengen. Als u vóór 31 december 2009 een premie beneden dat plafond betaalt aan uw bank of verzekeraar, dan krijgt u alsnog een belastingvermindering van 30 à 40 procent van dit bedrag, plus uitgespaarde gemeentebelasting.

Die fiscale aftrek van de premies die u aan een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering betaalt, staat echter ook ter discussie. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck pleitte deze zomer voor het terugschroeven van de fiscale stimuli voor pensioensparen. 'Het zijn vooral de hogere inkomens die ervan profiteren', stelde hij op 22 augustus in een opgemerkt interview met de krant De Standaard. Volgens Cortebeeck kan het geld dat daaraan wordt besteed, beter gaan naar het versterken van de gewone, wettelijke pensioenen.

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) schoot het voorstel echter meteen af, en er kwam ook stevige tegenwind van Beama, de Belgische Vereniging van Asset Managers. Zij schatten dat goed veertig procent van de huidige pensioenspaarders jonger is dan dertig jaar, en stippen aan dat het fiscale plafond van 870 euro (72,5 euro per maand), voor veel inkomens haalbaar is. Het afschaffen van de fiscale stimuli zou dus een brede laag van de bevolking treffen. 'De behoefte aan aanvullende pensioenen staat vandaag niet langer ter discussie', zegt Marc Leroux van Beama. 'Objectieve internationale instellingen zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn daarover glashelder, en raden aan om geen afbouw van die derde pijler te doen'.

Vergeet ook niet om de premie van uw fiscale levensverzekering te betalen vóór 31 december 2009. De fiscus heeft immers zijn standpunt daarover gewijzigd.

Tot 30 juni 2009 mocht u de eerste premie van een nieuwe levensverzekering nog met terugwerkende kracht van zes maanden fiscaal aftrekken van uw inkomsten van 2008. Maar dit mag nu niet meer. U moet dus de premie (maximaal 2080 euro voor inkomstenjaar 2009) van een fiscale levensverzekering voor 31 december 2009 betalen om die premie in mindering te brengen van uw inkomsten van 2009. Uw werkelijke fiscale voordeel zal dan gelijk zijn aan minimaal 30 procent en maximaal 40 procent van de betaalde premie, plus uitgespaarde gemeentebelasting.

THOMAS VERBEKE

Op 31 december 2009 loopt ook het fiscale jaar op zijn eind. Tot dan hebt u nog de mogelijkheid om een aantal uitgaven te doen die u kunt vermelden op uw aangifte in de personenbelasting voor inkomstenjaar 2009. Een van die aftrekbare uitgaven is het fiscale pensioensparen, waarvoor u dit jaar maximaal 870 euro mag inbrengen. Als u vóór 31 december 2009 een premie beneden dat plafond betaalt aan uw bank of verzekeraar, dan krijgt u alsnog een belastingvermindering van 30 à 40 procent van dit bedrag, plus uitgespaarde gemeentebelasting. Die fiscale aftrek van de premies die u aan een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering betaalt, staat echter ook ter discussie. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck pleitte deze zomer voor het terugschroeven van de fiscale stimuli voor pensioensparen. 'Het zijn vooral de hogere inkomens die ervan profiteren', stelde hij op 22 augustus in een opgemerkt interview met de krant De Standaard. Volgens Cortebeeck kan het geld dat daaraan wordt besteed, beter gaan naar het versterken van de gewone, wettelijke pensioenen. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) schoot het voorstel echter meteen af, en er kwam ook stevige tegenwind van Beama, de Belgische Vereniging van Asset Managers. Zij schatten dat goed veertig procent van de huidige pensioenspaarders jonger is dan dertig jaar, en stippen aan dat het fiscale plafond van 870 euro (72,5 euro per maand), voor veel inkomens haalbaar is. Het afschaffen van de fiscale stimuli zou dus een brede laag van de bevolking treffen. 'De behoefte aan aanvullende pensioenen staat vandaag niet langer ter discussie', zegt Marc Leroux van Beama. 'Objectieve internationale instellingen zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn daarover glashelder, en raden aan om geen afbouw van die derde pijler te doen'. Vergeet ook niet om de premie van uw fiscale levensverzekering te betalen vóór 31 december 2009. De fiscus heeft immers zijn standpunt daarover gewijzigd. Tot 30 juni 2009 mocht u de eerste premie van een nieuwe levensverzekering nog met terugwerkende kracht van zes maanden fiscaal aftrekken van uw inkomsten van 2008. Maar dit mag nu niet meer. U moet dus de premie (maximaal 2080 euro voor inkomstenjaar 2009) van een fiscale levensverzekering voor 31 december 2009 betalen om die premie in mindering te brengen van uw inkomsten van 2009. Uw werkelijke fiscale voordeel zal dan gelijk zijn aan minimaal 30 procent en maximaal 40 procent van de betaalde premie, plus uitgespaarde gemeentebelasting. THOMAS VERBEKE