De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de 'vriendenerfenis' ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om te vererven of schenken aan een goed doel. 'Het systeem moet vooral rechtvaardiger zijn. Altruïsme gaat voor op fiscale planning', aldus Diependaele.

De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5 pct en 5,5 pct. De hervorming van minister Diependaele verlaagt beide tarieven naar 0 pct. 'Met deze tariefverlaging naar 0% verstrekken en herstellen we het zuiver altruïstisch element van de legaten', licht minister Diependaele toe. 'Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar 0 pct een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.'

Het nieuwe systeem is volgens minister Diependaele ook eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen. Daarnaast maakt de regering dus ook werk van de zogenaamde 'vriendenerfenis'. 'We maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een "beste vriend" aan het tarief van de eerste graad, met name 3 pct, in plaats van 25 pct. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel bedraagt 3.300 euro', licht minister Diependaele toe.

De hervorming van de erf- en schenkbelasting treedt in werking vanaf 1 juli 2021.

De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de 'vriendenerfenis' ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om te vererven of schenken aan een goed doel. 'Het systeem moet vooral rechtvaardiger zijn. Altruïsme gaat voor op fiscale planning', aldus Diependaele. De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5 pct en 5,5 pct. De hervorming van minister Diependaele verlaagt beide tarieven naar 0 pct. 'Met deze tariefverlaging naar 0% verstrekken en herstellen we het zuiver altruïstisch element van de legaten', licht minister Diependaele toe. 'Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar 0 pct een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.'Het nieuwe systeem is volgens minister Diependaele ook eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen. Daarnaast maakt de regering dus ook werk van de zogenaamde 'vriendenerfenis'. 'We maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een "beste vriend" aan het tarief van de eerste graad, met name 3 pct, in plaats van 25 pct. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het maximum nettovoordeel bedraagt 3.300 euro', licht minister Diependaele toe. De hervorming van de erf- en schenkbelasting treedt in werking vanaf 1 juli 2021.