Al veertig jaar schrijf ik brieven, verslagen, cursussen, lezingen, presentaties, artikelen en columns om meer belasting in de schatkist te brengen. Het is mijn werk en het lukt nog vaak ook. Het is nochtans niet onze opdracht in elke belastingzaak zo veel mogelijk binnen te halen, wel om de juiste belasting te berekenen. Een goed resultaat voor de inspecteur mag niet het gevolg zijn van zijn onverzettelijkheid of zijn verdraagzaamheid, maar van zijn verstandige keuzes. Maar precies daar is het bij de belastingdienst sinds een tiental jaren steeds meer fout gaan lopen.
...