Wie zeker wil weten of de fiscus een geplande fiscale constructie zal aanvaarden, kan een ruling aanvragen bij de fiscus. De Rulingcommissie laat dan weten onder welke voorwaarden de fiscus akkoord gaat met die operatie. Veel rulings hebben betrekking op de gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij een vennootschap het vruchtgebruik koopt en haar bedrijfsleider de blote eigendom. Onlangs heeft de Rulingcommissie een nieuw standpunt ingenomen over de waardering van het vruchtgebruik.
...