Er is al veel inkt gevloeid over de wildgroei van codes in de belastingaangifte. De belastingbrief voor dit aangiftejaar telt 810 codes, of 38 meer dan vorig jaar. "Ik kan zo voorspellen hoeveel nieuwe vakken de belastingbrief volgend jaar zal tellen", gekscheert fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx. "Daarbij spelen drie factoren. De eerste factor is een constante: er komen elk jaar 10 procent vakken bij. Dan zijn er twee variabele factoren. Ten eerste: hoe groter het overheidstekort is, hoe meer vakken erbij komen. Ten tweede: hoe meer bevoegdheden worden overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten, hoe complexer het wordt."
...