De taxshift wil een deel van de belasting op arbeid verschuiven naar de belasting op consumptie. Het netto-inkomen van een werknemer wordt de volgende jaren stelselmatig verhoogd. Dat is een gevolg van drie maatregelen: de verhoging van de belastingvrije som, de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en de schrapping van het 30 procent-tarief. De laagste inkomsten zullen het meeste voordeel trek...