Bruno Peeters, voorzitter van de Antwerp Tax Academy, heeft het rapport samen met zijn collega Gerlinde Verbis gemaakt in opdracht van FOD Financiën. Dat schrijft De Standaard.

Het volledige rapport is nog niet publiek gemaakt omdat minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) het eerst wil nalezen. Maar tijdens een lezing aan zijn studenten lichtte Peeters al een tipje van de sluier.

Verruiming belastingschijven

Zonder rekening te houden met verschuivingen tussen btw, milieu- en personenbelasting zou een taxshift binnen de personenbelastingen de regering 8,7 miljard euro opleveren, zeggen de twee onderzoekers. Dat terwijl ze de belastingschijven hebben verruimd én de belastingvrije som voor alleenstaanden hebben verhoogd tot op het niveau van het bestaansminimum.

Het instituut is een voorstander van een systeem dat niet langer rekening houdt met de oorsprong van de inkomsten. Ze wil geen onderscheid meer maken tussen de opbrengsten uit arbeid en die uit vermogen.

"Een globalisering van de werkelijke netto roerende en onroerende inkomsten zou de staatskas spijzen met 2,9 miljard euro. 2 miljard komt in die hypothese uit een belasting op de werkelijke huurinkomsten.", zeggen de onderzoekers aan de krant. Ze stellen ook voor om alle inkomsten, roerende en onroerende, samen progressief te belasten met de arbeidsinkomsten. Dat zou de overige 900 miljoen euro opleveren. Enkel dividenden zouden worden vrijgesteld van zo'n globale belasting.

Verder willen zij de fiscale aftrekken bundelen in zogenaamde korven en één spaarvrijstelling van 2000 euro invoeren voor alle vermogensinkomsten. (De Standaard/NS)

Bruno Peeters, voorzitter van de Antwerp Tax Academy, heeft het rapport samen met zijn collega Gerlinde Verbis gemaakt in opdracht van FOD Financiën. Dat schrijft De Standaard. Het volledige rapport is nog niet publiek gemaakt omdat minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) het eerst wil nalezen. Maar tijdens een lezing aan zijn studenten lichtte Peeters al een tipje van de sluier. Zonder rekening te houden met verschuivingen tussen btw, milieu- en personenbelasting zou een taxshift binnen de personenbelastingen de regering 8,7 miljard euro opleveren, zeggen de twee onderzoekers. Dat terwijl ze de belastingschijven hebben verruimd én de belastingvrije som voor alleenstaanden hebben verhoogd tot op het niveau van het bestaansminimum. Het instituut is een voorstander van een systeem dat niet langer rekening houdt met de oorsprong van de inkomsten. Ze wil geen onderscheid meer maken tussen de opbrengsten uit arbeid en die uit vermogen. "Een globalisering van de werkelijke netto roerende en onroerende inkomsten zou de staatskas spijzen met 2,9 miljard euro. 2 miljard komt in die hypothese uit een belasting op de werkelijke huurinkomsten.", zeggen de onderzoekers aan de krant. Ze stellen ook voor om alle inkomsten, roerende en onroerende, samen progressief te belasten met de arbeidsinkomsten. Dat zou de overige 900 miljoen euro opleveren. Enkel dividenden zouden worden vrijgesteld van zo'n globale belasting. Verder willen zij de fiscale aftrekken bundelen in zogenaamde korven en één spaarvrijstelling van 2000 euro invoeren voor alle vermogensinkomsten. (De Standaard/NS)