De fiscus wil meer mensen ertoe aanzetten om Tax-on-web te gebruiken en doet daar verdienstelijke inspanningen voor. Het systeem wordt steeds efficiënter. Nieuw is dat de website aan gehuwden of wettelijk samenwonende partners de mogelijkheid biedt om de aflossingsbedragen van hun hypothecaire lening en de premies van hun levens- en schuldsaldoverzekering zo voordelig mogelijk in te brengen.

Voordelen

- Op het aangifteformulier dat u aantreft op Tax-on-web zijn heel wat gegevens al ingevuld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor lonen, pensioenen, de premies voor het pensioensparen en de uitgaven voor diensten- en PWA-cheques.

- U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als de fiscus dat vraagt. Overigens hoeft u voortaan ook bij de papieren aangifte geen bewijsstukken meer te voegen.

- U hebt de mogelijkheid om de aangifte van de aflossingsbedragen van een hypothecaire lening en van de premies van een individuele levensverzekering fiscaal te optimaliseren.

- Indien de elektronische aangifte wordt ingediend door een volmachtdrager, is er tijd tot 31 oktober 2009 om de aangifte te doen.

- De website maakt een eerste berekening van het bedrag van uw belastingen.

Nadelen

- U moet minstens een beetje vertrouwd zijn met computers.

- Voor de aangifte hebt u een elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en speciale software nodig. Hebt u die niet, dan moet u een lijst met persoonlijke codes aanvragen, zowel voor uzelf als voor uw huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner.

- Niet alle gegevens zijn vooraf ingevuld. Onder meer de kapitaalaflossingen en de interesten van een hypothecaire lening, de premies van een levensverzekering en een schuldsaldoverzekering moeten door de belastingplichtigen zelf worden ingevuld.

De fiscus wil meer mensen ertoe aanzetten om Tax-on-web te gebruiken en doet daar verdienstelijke inspanningen voor. Het systeem wordt steeds efficiënter. Nieuw is dat de website aan gehuwden of wettelijk samenwonende partners de mogelijkheid biedt om de aflossingsbedragen van hun hypothecaire lening en de premies van hun levens- en schuldsaldoverzekering zo voordelig mogelijk in te brengen.Voordelen- Op het aangifteformulier dat u aantreft op Tax-on-web zijn heel wat gegevens al ingevuld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor lonen, pensioenen, de premies voor het pensioensparen en de uitgaven voor diensten- en PWA-cheques.- U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als de fiscus dat vraagt. Overigens hoeft u voortaan ook bij de papieren aangifte geen bewijsstukken meer te voegen.- U hebt de mogelijkheid om de aangifte van de aflossingsbedragen van een hypothecaire lening en van de premies van een individuele levensverzekering fiscaal te optimaliseren.- Indien de elektronische aangifte wordt ingediend door een volmachtdrager, is er tijd tot 31 oktober 2009 om de aangifte te doen.- De website maakt een eerste berekening van het bedrag van uw belastingen.Nadelen- U moet minstens een beetje vertrouwd zijn met computers.- Voor de aangifte hebt u een elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en speciale software nodig. Hebt u die niet, dan moet u een lijst met persoonlijke codes aanvragen, zowel voor uzelf als voor uw huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner.- Niet alle gegevens zijn vooraf ingevuld. Onder meer de kapitaalaflossingen en de interesten van een hypothecaire lening, de premies van een levensverzekering en een schuldsaldoverzekering moeten door de belastingplichtigen zelf worden ingevuld.