Op een persconferentie heeft de federale overheidsdienst Financiën de nieuwigheden voorgesteld. Er zijn 43 codes meer dan de vorige keer, maar volgens Financiën-topman Hans D'Hondt bepaalt het aantal codes niet per se de complexiteit. "Ruim tachtig procent heeft minder dan 20 codes nodig", zegt hij.

Er komen 79 codes bij en er verdwijnen er 36. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming. Wie een hypothecaire lening heeft, moet er bijvoorbeeld aan denken dat de gegevens van vorig jaar niet noodzakelijk zomaar gekopieerd kunnen worden. Voor de eigen woning die de belastingplichtige zelf bewoont, is er nu een "gewestelijke" code op de aangifte. De codes van de gewesten beginnen met 3 of 4, die van de federale overheid met 1 of 2.

Twee saldo's

Ook in de berekening van de belastingen zullen de gevolgen van de staatshervorming zichtbaar zijn. Waar vorig jaar nog maar één saldo berekend werd, zullen dat er nu twee zijn: één voor de belasting aan de staat en één voor de gewestelijke belasting. Wel blijft er nog steeds meer één enkel eindtotaal te betalen of terug te betalen. De opsplitsing in de berekening is er voor de "transparantie naar de burger."

D'Hondt benadrukt voorts dat dit jaar ook weer meer mensen een vooraf ingevulde aangifte zullen ontvangen, wat een flinke vereenvoudiging betekent. Op de "vereenvoudigde aangifte" zijn de gegevens al door de fiscus ingevuld en als alles correct is, zijn geen verdere stappen nodig om de belastingaangifte af te ronden. Vorig jaar ontvingen 2.017.255 mensen een vereenvoudigde aangifte, dit jaar zijn het er al 2.123.596. In 92,9 procent van de gevallen werd die aangifte in 2014 aanvaard zonder wijziging.

Aanmelding buitenlandse rekening

Wie een rekening in het buitenland heeft, moet die vanaf dit jaar ook aanmelden. Niet bij de fiscus, maar wel bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Vanaf 26 mei zal een meldingsformulier beschikbaar zijn via www.cappcc.be. De fiscus kan die gegevens in een beperkt aantal gevallen inkijken, aldus D'Hondt. De aanmelding moet ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte gebeuren.

Wie moeilijk zijn weg vindt in de cijferjungle, kan bij Financiën langs verschillende wegen hulp inroepen. Dit jaar gaat op vraag van de Franstalige Federatie voor Doven in België (FFSB) bijzondere aandacht naar doven en slechthorenden. Er wordt een proefproject opgestart om die doelgroep te helpen bij het invullen van hun aangifte. Er zal onder meer met afstandstolken via videoconferentie gewerkt worden.

Papieren aangiftes moeten ten laatste op 30 juni 2015 ingediend worden. Elektronisch is er tijd tot en met 15 juli voor burgers en vereenvoudigde aangiftes. Wie elektronisch indient en met een mandataris (een boekhouder bijvoorbeeld) werkt, heeft tijd tot en met 29 oktober. Financiën raadt aan om niet tot het laatste moment te wachten met de aangifte. (Belga/NS)

Op een persconferentie heeft de federale overheidsdienst Financiën de nieuwigheden voorgesteld. Er zijn 43 codes meer dan de vorige keer, maar volgens Financiën-topman Hans D'Hondt bepaalt het aantal codes niet per se de complexiteit. "Ruim tachtig procent heeft minder dan 20 codes nodig", zegt hij. Er komen 79 codes bij en er verdwijnen er 36. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming. Wie een hypothecaire lening heeft, moet er bijvoorbeeld aan denken dat de gegevens van vorig jaar niet noodzakelijk zomaar gekopieerd kunnen worden. Voor de eigen woning die de belastingplichtige zelf bewoont, is er nu een "gewestelijke" code op de aangifte. De codes van de gewesten beginnen met 3 of 4, die van de federale overheid met 1 of 2. Ook in de berekening van de belastingen zullen de gevolgen van de staatshervorming zichtbaar zijn. Waar vorig jaar nog maar één saldo berekend werd, zullen dat er nu twee zijn: één voor de belasting aan de staat en één voor de gewestelijke belasting. Wel blijft er nog steeds meer één enkel eindtotaal te betalen of terug te betalen. De opsplitsing in de berekening is er voor de "transparantie naar de burger." D'Hondt benadrukt voorts dat dit jaar ook weer meer mensen een vooraf ingevulde aangifte zullen ontvangen, wat een flinke vereenvoudiging betekent. Op de "vereenvoudigde aangifte" zijn de gegevens al door de fiscus ingevuld en als alles correct is, zijn geen verdere stappen nodig om de belastingaangifte af te ronden. Vorig jaar ontvingen 2.017.255 mensen een vereenvoudigde aangifte, dit jaar zijn het er al 2.123.596. In 92,9 procent van de gevallen werd die aangifte in 2014 aanvaard zonder wijziging. Wie een rekening in het buitenland heeft, moet die vanaf dit jaar ook aanmelden. Niet bij de fiscus, maar wel bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Vanaf 26 mei zal een meldingsformulier beschikbaar zijn via www.cappcc.be. De fiscus kan die gegevens in een beperkt aantal gevallen inkijken, aldus D'Hondt. De aanmelding moet ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte gebeuren.Wie moeilijk zijn weg vindt in de cijferjungle, kan bij Financiën langs verschillende wegen hulp inroepen. Dit jaar gaat op vraag van de Franstalige Federatie voor Doven in België (FFSB) bijzondere aandacht naar doven en slechthorenden. Er wordt een proefproject opgestart om die doelgroep te helpen bij het invullen van hun aangifte. Er zal onder meer met afstandstolken via videoconferentie gewerkt worden. Papieren aangiftes moeten ten laatste op 30 juni 2015 ingediend worden. Elektronisch is er tijd tot en met 15 juli voor burgers en vereenvoudigde aangiftes. Wie elektronisch indient en met een mandataris (een boekhouder bijvoorbeeld) werkt, heeft tijd tot en met 29 oktober. Financiën raadt aan om niet tot het laatste moment te wachten met de aangifte. (Belga/NS)