Krijg je sportcheques van je werkgever, dan kan je hiermee de kostprijs van een inschrijving in een fitnessclub of ander sportvereniging verminderen. Je vindt een lijstje van de clubs waar de cheques kunnen omgeruild worden op de site van de uitgever van deze cheques Sodexho. De sportcheques zijn geldig voor 15 maanden, steeds van 1 juli van het jaar van toekenning tot 30 september van het volgende jaar.

Sociaal voordeel

De sportcheques die je ontvangt zijn belastingvrij, tenminste als er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Juridisch worden de toegekende cheques dan beschouwd als een zogenaamd sociaal voordeel en niet als loon. De keerzijde van de medaille is wel dat je werkgever de kost van de cheques niet kan aftrekken als een beroepskost. Niet alleen werknemers, maar ook bedrijfsleiders kunnen sportcheques krijgen van hun vennootschap.

Voorwaarden

Sportcheques zijn vrijgesteld van belastingen indien een aantal voorwaarden tegelijkertijd zijn vervuld. Ellen Lammens, juridisch adviseur van Acerta, geeft uitleg.

  • De sportcheques mogen niet worden toegekend als omzetting van een bestaand voordeel (loon, premies, voordelen in natura,...). Het moet dus gaan om een 'extraatje' voor werknemers of bedrijfsleiders.
  • De toekenning moet geregeld worden bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Indien er in de sector waarbinnen je actief bent niets geregeld is rond de toekenning van sportcheques mag op ondernemingsniveau een cao afgesloten worden. Indien er geen vakbond is in je onderneming of indien bepaalde personeelscategorieën niet onder de cao's vallen, volstaat het dat de toekenning wordt opgenomen in een individuele overeenkomst.-
  • personeelsleden moeten in dezelfde mate recht hebben op sportcheques. De bedrijfsleider mag niet meer sportcheques krijgt dan de werknemers.
  • De sportcheques moeten op naam van de werknemer of bedrijfsleider worden afgeleverd.
  • De waarde van de cheque(s) mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 100 euro per werknemer of bedrijfsleider.

Indien niet voldaan is aan al deze voorwaarden, worden de cheques beschouwd als een belastbaar voordeel waarop sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn en dit vanaf de eerste euro.

Krijg je sportcheques van je werkgever, dan kan je hiermee de kostprijs van een inschrijving in een fitnessclub of ander sportvereniging verminderen. Je vindt een lijstje van de clubs waar de cheques kunnen omgeruild worden op de site van de uitgever van deze cheques Sodexho. De sportcheques zijn geldig voor 15 maanden, steeds van 1 juli van het jaar van toekenning tot 30 september van het volgende jaar. Sociaal voordeelDe sportcheques die je ontvangt zijn belastingvrij, tenminste als er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Juridisch worden de toegekende cheques dan beschouwd als een zogenaamd sociaal voordeel en niet als loon. De keerzijde van de medaille is wel dat je werkgever de kost van de cheques niet kan aftrekken als een beroepskost. Niet alleen werknemers, maar ook bedrijfsleiders kunnen sportcheques krijgen van hun vennootschap.VoorwaardenSportcheques zijn vrijgesteld van belastingen indien een aantal voorwaarden tegelijkertijd zijn vervuld. Ellen Lammens, juridisch adviseur van Acerta, geeft uitleg.Indien niet voldaan is aan al deze voorwaarden, worden de cheques beschouwd als een belastbaar voordeel waarop sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn en dit vanaf de eerste euro.