Blote eigendom schenken

Als ouders schenken aan hun kinderen, wensen zij zich vaak het vruchtgebruik voor te behouden. Daardoor kunnen de ouders bijvoorbeeld van de inkomsten van een effectenportefeuille (interesten, dividenden) blijven genieten of de huur van een onroerend goed blijven opstrijken. De kinderen hebben dan de blote eigendom. Als de ouders later overlijden, worden de kinderen volle eigenaar zonder nog erfbelasting te betalen. Vooral wanneer het om belangrijke schenkingen gaat zoals de schenking va...