Verschillende tarieven én standpunten

De schenkings- en successierechten - in Vlaanderen spreekt men van schenk- en erfbelasting- verschillen in België per gewest. Vaak zijn de tarieven in Vlaanderen iets gunstiger.

Maar er is meer. Want meer en meer verschillen de standpunten van de fiscus ook nog eens per gewest en neemt de Vlaamse Belastingdienst vaak te "strenge" standpunten in. Zo is bijvoorbeeld het schenken van geld of effecten met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris geen probleem voor Walen en Brusselaars, terwijl dat voor Vlamingen geen zin meer heeft (belast in de erfbelasting). En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. Door aan regioshoppen te doen, kan je dus je voordeel doen.

Successierechten of erfbelasting

Welke successierechten of erfbelasting men moet betalen, hangt af van de fiscale woonplaats van de overledene. Houd er wel rekening mee dat je woonplaats voor de successie­rechten (waar de nalatenschap 'openvalt') niet automatisch dezelfde plaats is als diegene waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister (maar meestal wel). Je moet er immers ook effectief wonen.

Als de erflater in de laatste vijf jaar voor zijn overlijden in verschillende gewesten geleefd heeft, dan moet de aangifte gebeuren in dat gewest waarin hij tijdens die periode het langst zijn fiscale woonplaats gehad heeft.

Voorbeeld

Als Jan dus altijd in Brussel gewoond heeft, maar het laatste jaar verhuisd is naar Knokke, zullen er toch successierechten betaald moeten worden in het Brussels gewest. De laatste vijf jaar heeft hij immers vier jaar in Brussel en één jaar in Vlaanderen gewoond (Knokke). Vlug verhuizen voor men overlijdt, heeft dus geen zin.

Stel echter dat Jan uit ons voorbeeld de laatste drie jaar in Knokke gewoond heeft, dan moeten er in Vlaanderen erfbelasting betaald worden. Verder speelt het geen rol waar je precies overlijdt en ook de woonplaats van diegene die erft, heeft geen belang.

Schenkingsrechten of schenkbelasting

Ook om te bepalen in welk gewest er schenkingsrechten betaald moeten worden, zal men kijken naar de fiscale woonplaats van de schenker. Ook hier is het zo dat als de schenker de laatste vijf jaar in verschillende gewesten gewoond heeft, men kijkt waar hij of zij de laatste vijf jaar het langst gewoond heeft.

Regioshopping: begin er op tijd aan

Wie er dus aan denkt om te verhuizen naar een ander gewest om fiscale redenen doet dit het best op tijd.

De schenkings- en successierechten - in Vlaanderen spreekt men van schenk- en erfbelasting- verschillen in België per gewest. Vaak zijn de tarieven in Vlaanderen iets gunstiger. Maar er is meer. Want meer en meer verschillen de standpunten van de fiscus ook nog eens per gewest en neemt de Vlaamse Belastingdienst vaak te "strenge" standpunten in. Zo is bijvoorbeeld het schenken van geld of effecten met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris geen probleem voor Walen en Brusselaars, terwijl dat voor Vlamingen geen zin meer heeft (belast in de erfbelasting). En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. Door aan regioshoppen te doen, kan je dus je voordeel doen.Welke successierechten of erfbelasting men moet betalen, hangt af van de fiscale woonplaats van de overledene. Houd er wel rekening mee dat je woonplaats voor de successie­rechten (waar de nalatenschap 'openvalt') niet automatisch dezelfde plaats is als diegene waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister (maar meestal wel). Je moet er immers ook effectief wonen.Als de erflater in de laatste vijf jaar voor zijn overlijden in verschillende gewesten geleefd heeft, dan moet de aangifte gebeuren in dat gewest waarin hij tijdens die periode het langst zijn fiscale woonplaats gehad heeft. Als Jan dus altijd in Brussel gewoond heeft, maar het laatste jaar verhuisd is naar Knokke, zullen er toch successierechten betaald moeten worden in het Brussels gewest. De laatste vijf jaar heeft hij immers vier jaar in Brussel en één jaar in Vlaanderen gewoond (Knokke). Vlug verhuizen voor men overlijdt, heeft dus geen zin. Stel echter dat Jan uit ons voorbeeld de laatste drie jaar in Knokke gewoond heeft, dan moeten er in Vlaanderen erfbelasting betaald worden. Verder speelt het geen rol waar je precies overlijdt en ook de woonplaats van diegene die erft, heeft geen belang.Ook om te bepalen in welk gewest er schenkingsrechten betaald moeten worden, zal men kijken naar de fiscale woonplaats van de schenker. Ook hier is het zo dat als de schenker de laatste vijf jaar in verschillende gewesten gewoond heeft, men kijkt waar hij of zij de laatste vijf jaar het langst gewoond heeft. Wie er dus aan denkt om te verhuizen naar een ander gewest om fiscale redenen doet dit het best op tijd.