Verlaagde schenkbelasting

Nu de schenkbelasting van onroerende goederen in de drie gewesten werd verlaagd, is schenken van vastgoed heel populair geworden. Stel dat vader die weduwnaar is, in Vlaanderen of Brussel woont en zijn kustappartement schenkt aan zijn 2 kinderen. Het appartement heeft een waarde van 300.000 euro. Wel, dan bedraagt de schenkbelasting slechts 3 procent of 9.000 euro. Als vader in Wallonië woont, ligt de schenkbelasting iets hoger (16.500 euro).

Schenker overlijdt binnen de drie jaar

Maar als vader in ons voorbeeld, minder dan drie jaar na de schenking van het appartement overlijdt, dan speelt in principe het zogenaamde 'opduweffect'. Dat betekent dat de waarde van die onroerende schenking (300.000 euro) dan ook bij de nalatenschap van de schenker gevoegd wordt voor het bepalen van de erfbelasting op de overige onroerende goederen. Hierdoor is er doorgaans een hoger tarief van toepassing op de rest van de nalatenschap. Voor Vlaanderen en Wallonië blijft dit opduweffect spelen.

Geen opduweffect in Brussel?

Samen met de hervorming van de tarieven, heeft het Brussels gewest dit opduweffect bij overlijden binnen de 3 jaar afgeschaft. Let wel, dit geldt slechts voor schenkingen sinds 1 januari 2016. Een schenking die bijvoorbeeld op 10 augustus 2015 gedaan werd door iemand die nu overlijdt, valt wel nog onder de toepassing van dit zogenaamd progressievoorbehoud.

Nu de schenkbelasting van onroerende goederen in de drie gewesten werd verlaagd, is schenken van vastgoed heel populair geworden. Stel dat vader die weduwnaar is, in Vlaanderen of Brussel woont en zijn kustappartement schenkt aan zijn 2 kinderen. Het appartement heeft een waarde van 300.000 euro. Wel, dan bedraagt de schenkbelasting slechts 3 procent of 9.000 euro. Als vader in Wallonië woont, ligt de schenkbelasting iets hoger (16.500 euro).Maar als vader in ons voorbeeld, minder dan drie jaar na de schenking van het appartement overlijdt, dan speelt in principe het zogenaamde 'opduweffect'. Dat betekent dat de waarde van die onroerende schenking (300.000 euro) dan ook bij de nalatenschap van de schenker gevoegd wordt voor het bepalen van de erfbelasting op de overige onroerende goederen. Hierdoor is er doorgaans een hoger tarief van toepassing op de rest van de nalatenschap. Voor Vlaanderen en Wallonië blijft dit opduweffect spelen.Samen met de hervorming van de tarieven, heeft het Brussels gewest dit opduweffect bij overlijden binnen de 3 jaar afgeschaft. Let wel, dit geldt slechts voor schenkingen sinds 1 januari 2016. Een schenking die bijvoorbeeld op 10 augustus 2015 gedaan werd door iemand die nu overlijdt, valt wel nog onder de toepassing van dit zogenaamd progressievoorbehoud.