Wie als zelfstandige vergoedingen krijgt voor auteursrechten die hij heeft afgestaan aan een opdrachtgever - bijvoorbeeld een uitgeverij - wordt daar voordelig op belast. De bedragen worden niet belast als een beroepsinkomen (tegen maximaal 50%, plus de gemeentebelasting), maar als een roerend inkomen (roerende voorheffing van 15%), op voorwaarde dat het brutobedrag van de ontvangen vergoeding beperkt blijft tot 57.590 euro per jaar. Dat voordelige tarief van 15 procent blijft ook na 1 januari 2017 van toepassing.
...