De fiscaliteit wordt elk jaar complexer, zeker nu de gewesten almaar meer fiscale bevoegdheden krijgen. Zowel de federale regering-Michel als de regionale regeringen hadden grootse plannen om de belastingen te hervormen, maar daar is weinig van in huis gekomen in het afgelopen jaar. Daar is Michel Maus niet over te spreken. "De federale regering kondigde een hervorming van de vennootschapsbelasting aan, maar heeft die belofte niet kunnen waarmaken", steekt Maus van wal. "De tegenstellingen in de regering veroorzaken een soort beleidsblokkering net op het moment dat ons land voorsprong zou kunnen nemen op de buurlanden. Het is duidelijk dat de links-rechtsverhouding in de regering verlammend werkt en dat de roep van de vakbonden om fiscale rechtvaardigheid, gesteund door CD&V, de regering in een wurggreep houdt."
...