Op 1 oktober 2014 is de wetgeving met betrekking tot het huispersoneel veranderd. Deze nieuwe wetgeving heeft als doelstelling een gelijkaardige sociale bescherming voor huispersoneel te geven als voor andere werknemers.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat er RSZ-bijdragen moeten betaald worden voor alle huispersoneel.

Alleen zogenaamde occasionele activiteiten van niet-manuele aard ten behoeve van een huishouden - denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen of babysitting - zijn nog vrijgesteld van bijdragen.

Wettelijke verplichtingen

Concreet betekent dit dat iedereen die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard - schoonmaken, strijken, wassen, tuinhulp,... - zich bij de RSZ moet inschrijven als werkgever en dat ongeacht de omvang van de huishoudelijke prestaties. Dit brengt volgende wettelijke verplichtingen met zich mee:

  • je moet je inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en een RSZ-nummer aanvragen;
  • je moet aangifte doen van het personeel dat u tewerkstelt via de Dimona-aangifte;
  • je moet de nodige sociale bijdragen aan de RSZ storten;
  • je moet het RSZ-nummer aan uw arbeidsongevallenverzekeraar bezorgen.

Vrijgestelde prestaties

Enkel de niet-beroepsmatige prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van RSZ-bijdragen, voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week werkt bij een of meerdere werkgevers samen. Dat geldt voor bijvoorbeeld babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen,...

Arbeidsongevallenverzekering

Het is altijd - ook als je geen RSZ-bijdragen moete betalen - aangewezen om een arbeidsongevallenverzekering voor je poetshulp of huispersoneel af te sluiten. Als je huispersoneel het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval - en dit kan veel geld kosten - dan ben je verzekerd tegen alle kosten die dergelijk ongeval veroorzaakt.

Moet je RSZ-bijdragen betalen op het loon van je huispersoneel, vergeet dan niet om uw RSZ-nummer aan je verzekeraar te geven. (JS)

Op 1 oktober 2014 is de wetgeving met betrekking tot het huispersoneel veranderd. Deze nieuwe wetgeving heeft als doelstelling een gelijkaardige sociale bescherming voor huispersoneel te geven als voor andere werknemers. Deze wijziging heeft tot gevolg dat er RSZ-bijdragen moeten betaald worden voor alle huispersoneel. Concreet betekent dit dat iedereen die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard - schoonmaken, strijken, wassen, tuinhulp,... - zich bij de RSZ moet inschrijven als werkgever en dat ongeacht de omvang van de huishoudelijke prestaties. Dit brengt volgende wettelijke verplichtingen met zich mee:Enkel de niet-beroepsmatige prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van RSZ-bijdragen, voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week werkt bij een of meerdere werkgevers samen. Dat geldt voor bijvoorbeeld babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen,...Moet je RSZ-bijdragen betalen op het loon van je huispersoneel, vergeet dan niet om uw RSZ-nummer aan je verzekeraar te geven. (JS)