Het zomerakkoord bundelt een heleboel nieuwe fiscale en economische maatregelen. Zijn er, zowel in positieve als in negatieve zin, punten die er wat u betreft bovenuit steken?

PETER VANDEN HOUTE: "Het is moeilijk specifieke beslissingen te bestempelen als de beste of slechtste maatregel. Het zomerakkoord bevat een erg breed spectrum aan maatregelen, die bovendien op zijn zachtst gezegd weinig eenduidig zijn. Mijn algemene indruk is dat de regering tegelijkertijd gas wil geven en de handrem wil aantrekken. Zo juich ik de verlaging van de vennootschapsbelasting op zich wel toe, maar zie ik te veel andere maatregelen die het positieve effect ervan zullen tegenwerken of bemoeilijken.
...