In welk gewest erfgenamen erfbelasting betalen, hangt af van de fiscale woonplaats van de overledene. Meestal is dat de plaats waar hij is ingeschreven, maar dat is niet automatisch zo. Het belangrijkste criterium is waar de overledene tijdens zijn laatste jaren heeft gewoond.
...