Door de coronacrisis werden de traditionele fysieke zitdagen, waarbij mensen hulp of uitleg kunnen krijgen over hun belastingaangifte, in 2020 en deels ook nog in 2021 geschrapt. Mensen konden wel een beroep doen op telefonische hulp, maar de VVSG is blijven aandringen op fysieke zitdagen, met name in de aangifteperiode van de personenbelastingen.

Volgens de VVSG moeten burgers kunnen rekenen 'op de noodzakelijke basishulp- en dienstverlening vanuit de (federale) overheid'. 'De VVSG is tevreden dat de federale dienst ingaat op het samenwerkingsaanbod vanuit de lokale besturen', klinkt het.

Lokale besturen moeten vóór 6 mei 2022 aan hun regionaal belastingkantoor laten weten of zij lokale zitdagen willen organiseren.

Door de coronacrisis werden de traditionele fysieke zitdagen, waarbij mensen hulp of uitleg kunnen krijgen over hun belastingaangifte, in 2020 en deels ook nog in 2021 geschrapt. Mensen konden wel een beroep doen op telefonische hulp, maar de VVSG is blijven aandringen op fysieke zitdagen, met name in de aangifteperiode van de personenbelastingen.Volgens de VVSG moeten burgers kunnen rekenen 'op de noodzakelijke basishulp- en dienstverlening vanuit de (federale) overheid'. 'De VVSG is tevreden dat de federale dienst ingaat op het samenwerkingsaanbod vanuit de lokale besturen', klinkt het.Lokale besturen moeten vóór 6 mei 2022 aan hun regionaal belastingkantoor laten weten of zij lokale zitdagen willen organiseren.