Stel je hebt vorig jaar een appartement in Spanje of Frankrijk geschonken aan je kinderen (al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik voor jezelf) en je overweegt nu om ook een studio in Leuven aan je kinderen te schenken. Moet je dan drie jaar tussen laten om weer van de laagste schenkingstarieven te kunnen genieten?

De laagste tariefschijven

Zoals je weet, kan je aan de hoogste tarieven van de schenkingsrechten (sinds dit jaar schenkbelastingen genoemd in Vlaanderen) ontsnappen, als je Belgisch onroerend goed 'in schijfjes' schenkt, want dan worden die telkens in de laagste tariefschalen belast.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat je minstens drie jaar laat verstrijken tussen de verschillende schijven van je onroerende schenking. Maar geldt dat dan ook als er niet enkel Belgisch, maar ook buitenlands onroerend goed geschonken wordt?

Niet altijd drie jaar

Het schenken van onroerend goed (huizen, appartementen) 'in schijfjes' is nog steeds heel populair en valt op zich niet onder de nieuwe antimisbruikbepaling. De wetgever heeft immers zelf bepaald dat onroerende schenkingen die gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar voor de berekening van de schenkingsrechten beschouwd moeten worden als één en dezelfde schenking.

Concreet komt dit erop neer dat de oude schenking dus een zogenaamd opduweffect heeft en de nieuwe schenking in hogere barema's zal duwen. Vandaar dat men er in de praktijk telkens drie jaar tussen zal laten.

Wat echter minder bekend is, is dat dit zogenaamd opduweffect enkel speelt voor schenkingen van Belgische onroerende goederen. Een schenking van een Spaans of Frans appartement valt daar dus niet onder, zodat je geen drie jaar hoeft te wachten om nadien een Belgisch onroerend goed te schenken. (JA)

Stel je hebt vorig jaar een appartement in Spanje of Frankrijk geschonken aan je kinderen (al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik voor jezelf) en je overweegt nu om ook een studio in Leuven aan je kinderen te schenken. Moet je dan drie jaar tussen laten om weer van de laagste schenkingstarieven te kunnen genieten? Zoals je weet, kan je aan de hoogste tarieven van de schenkingsrechten (sinds dit jaar schenkbelastingen genoemd in Vlaanderen) ontsnappen, als je Belgisch onroerend goed 'in schijfjes' schenkt, want dan worden die telkens in de laagste tariefschalen belast. Het schenken van onroerend goed (huizen, appartementen) 'in schijfjes' is nog steeds heel populair en valt op zich niet onder de nieuwe antimisbruikbepaling. De wetgever heeft immers zelf bepaald dat onroerende schenkingen die gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar voor de berekening van de schenkingsrechten beschouwd moeten worden als één en dezelfde schenking. Concreet komt dit erop neer dat de oude schenking dus een zogenaamd opduweffect heeft en de nieuwe schenking in hogere barema's zal duwen. Vandaar dat men er in de praktijk telkens drie jaar tussen zal laten. Wat echter minder bekend is, is dat dit zogenaamd opduweffect enkel speelt voor schenkingen van Belgische onroerende goederen. Een schenking van een Spaans of Frans appartement valt daar dus niet onder, zodat je geen drie jaar hoeft te wachten om nadien een Belgisch onroerend goed te schenken. (JA)