De FOD Financiën voert in haar strijd tegen fiscale fraude gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtige ondernemingen. Na afloop van dergelijke controles wordt telkens een verslag opgesteld over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en indien van toepassing, het resultaat van de controle. Die verslagen konden tot voor kort enkel actief worden opgevraagd bij de bevoegde diensten van de FOD.

Minister Van Peteghem brengt daar verandering in. Sinds begin dit jaar kan de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming het controleverslag online raadplegen via het beveiligde persoonlijke online platform MyMinfin. De FOD Financiën stelt het verslag automatisch elektronisch ter beschikking.

'Een transparante werking van onze belastingdiensten is voor mij een prioriteit. Door de controleverslagen automatisch elektronisch ter beschikking te stellen zetten we opnieuw een belangrijke stap. Eerder zorgden we al voor eenvoudige en gelijke toegang tot basisinformatie en voor de mogelijkheid tot inspraak bij wetsontwerpen', aldus nog minister Van Peteghem.

De FOD Financiën voert in haar strijd tegen fiscale fraude gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtige ondernemingen. Na afloop van dergelijke controles wordt telkens een verslag opgesteld over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en indien van toepassing, het resultaat van de controle. Die verslagen konden tot voor kort enkel actief worden opgevraagd bij de bevoegde diensten van de FOD.Minister Van Peteghem brengt daar verandering in. Sinds begin dit jaar kan de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming het controleverslag online raadplegen via het beveiligde persoonlijke online platform MyMinfin. De FOD Financiën stelt het verslag automatisch elektronisch ter beschikking.'Een transparante werking van onze belastingdiensten is voor mij een prioriteit. Door de controleverslagen automatisch elektronisch ter beschikking te stellen zetten we opnieuw een belangrijke stap. Eerder zorgden we al voor eenvoudige en gelijke toegang tot basisinformatie en voor de mogelijkheid tot inspraak bij wetsontwerpen', aldus nog minister Van Peteghem.