"De vraag van 11 miljard", was de kop boven het artikel dat op 31 augustus 2017 in Trends verscheen. Die 11 miljard sloeg op het totale bedrag aan dividenden dat kleine en grote vennootschappen in 2013 en 2014 hadden uitgekeerd aan hun aandeelhouders én die onmiddellijk weer in het kapitaal werden geïncorporeerd via een kapitaalverhoging. Die zogenoemde incorporatie van reserves was een reactie op een belastingverhoging voor ondernemers die de regering-Di Rupo had aangekondigd én een manier om aan die verhoging te ontsnappen.
...