"Bedrijven moeten eerlijker meebetalen aan onze voorzieningen", zei Snel in een verklaring. Hij ging door dat een eerder aangekondigde tariefverlaging van de belasting die bedrijven op hun winst betalen dan toch niet zou doorgaan. Er komt ook een nieuwe belasting die bedrijven zal raken die winsten verschuiven van landen met hoog belastingtarief naar landen met een laag belastingtarief om op die manier zo weinig mogelijk belasting te betalen op hun winst. Ook een maatregel die multinationale ondernemingen toestaat sommige verliezen van buitenlandse dochterondernemingen onbeperkt in de tijd af trekken van de winst van hun Nederlandse hoofdkantoren wordt aangepakt. Die liquidatie- en stakingsverliesregeling, zoals de maatregel heet, wordt hervormd zodat bedrijven collectief 265 miljoen euro méér winstbelasting zullen ophoesten in een jaar dan ze nu doen.
...