Minister van Pensioenen, belast met Personen met een Handicap, Karine Lalieux (PS) spreekt over een 'prijs van de arbeid'. Ze vindt het 'totaal onrechtvaardig' dat ­werkende personen met een beperking een deel van hun zogeheten integratietegemoetkoming verliezen. Die dient om de kosten van de handicap (aanpassing van het huis, de auto...) te compenseren. Het risico om een deel ervan kwijt te spelen, hield hen tegen om aan het werk te gaan.

De federale regering besliste afgelopen zomer om het plafond voor toegelaten inkomsten gevoelig op te trekken. Voortaan mogen personen met een beperking tot 63.000 euro per jaar verdienen (tegenover 23.000 euro nu) voor ze inboeten op hun tegemoetkoming. De maat­regel maakt deel uit van het federale actieplan 'Handicap' en kost structureel 29 miljoen euro.

In België leven 600.000 personen met een handicap, zowel fysiek als mentaal. Het hele actieplan bevat 145 maatregelen die hun leven positief moeten beïnvloeden. Sinds deze regering van start ging, werd zowat 500 miljoen in diverse maatregelen op dat vlak geïnvesteerd. Dat gaat van hogere uitkeringen tot het afschaffen van de 'prijs van de liefde' (een financiële sanctie wegens samenwonen) of de verlaging van de leeftijd voor een tegemoetkoming naar 18 jaar.

Alle ministers kregen zo huiswerk mee. Zo moet minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) het percentage van personen met een handicap bij de federale administraties opkrikken van 1,2 procent naar 3 procent. Met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) werden afspraken gemaakt om de tewerkstelling van personen met een handicap in de privésector aan te moedigen. In tegenstelling tot in de publieke sector komt er geen streefdoel.

Minister van Pensioenen, belast met Personen met een Handicap, Karine Lalieux (PS) spreekt over een 'prijs van de arbeid'. Ze vindt het 'totaal onrechtvaardig' dat ­werkende personen met een beperking een deel van hun zogeheten integratietegemoetkoming verliezen. Die dient om de kosten van de handicap (aanpassing van het huis, de auto...) te compenseren. Het risico om een deel ervan kwijt te spelen, hield hen tegen om aan het werk te gaan. De federale regering besliste afgelopen zomer om het plafond voor toegelaten inkomsten gevoelig op te trekken. Voortaan mogen personen met een beperking tot 63.000 euro per jaar verdienen (tegenover 23.000 euro nu) voor ze inboeten op hun tegemoetkoming. De maat­regel maakt deel uit van het federale actieplan 'Handicap' en kost structureel 29 miljoen euro. In België leven 600.000 personen met een handicap, zowel fysiek als mentaal. Het hele actieplan bevat 145 maatregelen die hun leven positief moeten beïnvloeden. Sinds deze regering van start ging, werd zowat 500 miljoen in diverse maatregelen op dat vlak geïnvesteerd. Dat gaat van hogere uitkeringen tot het afschaffen van de 'prijs van de liefde' (een financiële sanctie wegens samenwonen) of de verlaging van de leeftijd voor een tegemoetkoming naar 18 jaar. Alle ministers kregen zo huiswerk mee. Zo moet minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) het percentage van personen met een handicap bij de federale administraties opkrikken van 1,2 procent naar 3 procent. Met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) werden afspraken gemaakt om de tewerkstelling van personen met een handicap in de privésector aan te moedigen. In tegenstelling tot in de publieke sector komt er geen streefdoel.