De Waalse minister van Begroting, Christophe Lacroix (PS), heeft het aangedurfd een nieuwe belasting voor te stellen, de robottaks. Velen noemden dat het meest idiote begrotingsvoorstel van 2016. Een nieuwe belasting voorstellen in een land waar de belastingdruk al gigantisch hoog is, il faut le faire. Maar we kunnen er niet omheen dat de aankomende automatisering een gigantische impact op ons leven, onze economie en onze banen zal hebben. Robots lijken gewild door werkgevers: ze staken niet, ze morren niet als ze overuren of nachtwerk moeten doen, en ze hebben geen vakbond achter zich. Maar waarom moet bijvoorbeeld een kelner een deel van zijn loon afstaan aan de fiscus en de RSZ, en een robot die dezelfde arbeid levert niets? Dat is wel een realistisch toekomstbeeld, zodat we erover moeten nadenken hoe we die robotwerknemers kunnen inpassen in een eerlijk belastingsyst...