In principe bedraagt de termijn waarin de fiscus uw aangifte kan onderzoeken en wijzigen drie jaar. Die termijn begint te lopen vanaf de eerste dag van het aanslagjaar. Het aanslagjaar is het jaar na het inkomstenjaar. De gewone onderzoeks- en aanslagtermijn eindigt dus op 31 december van het derde jaar na het inkomstenjaar. Concreet betekent dat dat de fiscus sinds 1 januari 2018 uw aangifte voor het inkomstenjaar 2014 normaal niet meer kan controleren of wijzigen. Vanaf 1 januari 2019 kan het inkomstenjaar 2015 niet meer gecontroleerd of gewijzigd worden, enzovoort.

Fraude

In bepaalde gevallen kan de fiscus verder terug gaan dan drie jaar. Zo heeft de fiscus een onderzoeks- en aanslagtermijn van zeven jaar als er aanwijzingen van fraude zijn. Concreet betekent dat dat de fiscus in het jaar 2018 nog uw aangifte voor 2011 kan onderzoeken en wijzigen.

Om tot zeven jaar terug te kunnen gaan, moet de fiscus vooraf schriftelijk en nauwkeurig uitleggen welke aanwijzingen van fraude er zijn. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het moet al over serieuze zaken gaan zoals het opzettelijk opmaken van valse facturen. Let wel, aanwijzingen van fraude volstaan. De fraude moet dus nog niet bewezen te zijn om bijkomend onderzoek te doen. Als achteraf blijkt dat het toch niet om fraude ging, dan kan er geen bijkomende aanslag meer worden gevestigd.

Een foutje of een vergetelheid in uw aangifte is zo gebeurd en is geen fraude.

In principe bedraagt de termijn waarin de fiscus uw aangifte kan onderzoeken en wijzigen drie jaar. Die termijn begint te lopen vanaf de eerste dag van het aanslagjaar. Het aanslagjaar is het jaar na het inkomstenjaar. De gewone onderzoeks- en aanslagtermijn eindigt dus op 31 december van het derde jaar na het inkomstenjaar. Concreet betekent dat dat de fiscus sinds 1 januari 2018 uw aangifte voor het inkomstenjaar 2014 normaal niet meer kan controleren of wijzigen. Vanaf 1 januari 2019 kan het inkomstenjaar 2015 niet meer gecontroleerd of gewijzigd worden, enzovoort.In bepaalde gevallen kan de fiscus verder terug gaan dan drie jaar. Zo heeft de fiscus een onderzoeks- en aanslagtermijn van zeven jaar als er aanwijzingen van fraude zijn. Concreet betekent dat dat de fiscus in het jaar 2018 nog uw aangifte voor 2011 kan onderzoeken en wijzigen.Om tot zeven jaar terug te kunnen gaan, moet de fiscus vooraf schriftelijk en nauwkeurig uitleggen welke aanwijzingen van fraude er zijn. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het moet al over serieuze zaken gaan zoals het opzettelijk opmaken van valse facturen. Let wel, aanwijzingen van fraude volstaan. De fraude moet dus nog niet bewezen te zijn om bijkomend onderzoek te doen. Als achteraf blijkt dat het toch niet om fraude ging, dan kan er geen bijkomende aanslag meer worden gevestigd.Een foutje of een vergetelheid in uw aangifte is zo gebeurd en is geen fraude.