Drie jaar bij onroerend

Om een onroerend goed te schenken moet je naar de Belgische notaris en moet er sowieso schenkbelasting betaald worden, die 'progressief' is. Hoe meer je dus schenkt, hoe duurder het wordt. Om deze opklimmende tarieven te doorbreken, wordt onroerend goed in de praktijk dikwijls 'in stukjes' geschonken.
...