Koppels die samenwonen of gehuwd zijn, kopen of bouwen vaak samen een woning. Komt er een scheiding, dan moet die meestal worden verdeeld omdat elke partner voor de helft mede-eigenaar is van de woning.
...

Koppels die samenwonen of gehuwd zijn, kopen of bouwen vaak samen een woning. Komt er een scheiding, dan moet die meestal worden verdeeld omdat elke partner voor de helft mede-eigenaar is van de woning.Wordt een woning verdeeld, dan moet er een verdeelrecht worden betaald door de partner die het deel van de andere partner overkoopt. Een Vlaams decreet maakt daarbij een onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden aan de ene kant, en feitelijk samenwonenden aan de andere kant. Gehuwden en wettelijk samenwonenden betalen een verdeelrecht van 1 procent, terwijl feitelijk samenwonenden 2,5 procent betalen. De partners die een einde stellen aan hun relatie, hebben bij de aankoop of de bouw van hun woning al een registratierecht van 10 procent (in Vlaanderen) of 12,5 procent (in Brussel en Wallonië) of btw betaald. Bij de verdeling van de woning na een scheiding komt daar nog eens een belasting bij van 1 of 2,5 procent. Het is dan ook niet vreemd dat dit verdeelrecht een 'miserietaks' wordt genoemd.Aan het Grondwettelijk Hof werd de vraag gesteld of er een discriminatie is tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden enerzijds en feitelijk samenwonenden anderzijds. In zijn arrest van 25 mei 2016 zegt het Hof dat dit niet het geval is, maar stelt het wel dat de Vlaamse regering het decreet mag aanpassen voor feitelijk samenwonenden.De bal ligt nu in het kamp van minister Bart Tommelein (Open Vld). In het regeerakkoord staat dat het onderscheid weg moet. De vraag is of de minister het decreet zal uitbreiden tot feitelijk samenwonenden, waardoor zij gelijk esteld worden met gehuwden en wettelijk samenwonenden. Dan moet iedereen dezelfde verdeeltaks van 1 procent betalen na een scheiding bij overname van het huis door één der partners.In Brussel en Wallonië bedraagt de verdeeltaks altijd 1 procent.