Eind deze maand heb ik veertig jaar dienst bij de belastingen. Tijd voor een kleine geschiedenis onder veertien ministers en twaalf staatssecretarissen. We zijn begonnen met hoge tarieven: 48 procent vennootschapsbelasting, 76 procent personenbelasting en 85 procent successierechten. Bovendien had de linkse regering-Lefèvre (CVP-BSP) in 1964 het Wetboek van de Inkomstenbelasting ingevoerd, met als belangrijkste vernieuwing dat voortaan het 'totale inkomen' belastbaar was, tegen een progressief tarief.
...