Een aantal maatregelen in het Zomerakkoord kreeg voorlopig minder aandacht. Een daarvan gaat over kapitaalverminderingen van vennootschappen. Het kapitaal is het vermogen dat de aandeelhouder als risicokapitaal inbrengt. Aangezien het uit zijn vermogen komt, is het al belast geweest. Het is dus een nettovermogen na belasting. Als de aandeelhouder het kapitaal terugneemt, gebiedt de logica dat hij dat belastingvrij kan doen.
...