Om het kadastrale inkomen (KI) van een woning te kunnen verhogen, moet de administratie van het kadaster eerst en vooral weten of de eigenaar zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Hoe kan het kadaster dit weten? Het antwoord is eenvoudig als u werken laat uitvoeren waarvoor een bouwvergunning nodig is. De instantie die de bouwvergunning toekent, zal het kadaster immers op de hoogte brengen van de bouwwerken. Het kadaster zal vervolgens een controle doen om te bepalen of en met hoeveel het KI van de verbouwde woning moet worden verhoogd.

Niet altijd bouwvergunning nodig

In het Vlaamse gewest is er geen 'stedenbouwkundige vergunning' nodig in volgende omstandigheden.

Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.

Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak: op de dakbedekking of ter vervanging ervan.

Ook in het Waalse gewest is er geen bouwvergunning nodig als de zonnepanelen geïncorporeerd zijn in het dak. Op een plat dak mogen de zonnepanelen zelfs in een hoek van 60 graden worden geplaatst

Kan het KI worden verhoogd?

Is de installatie van zonnepanelen een reden om het KI te gaan herschatten en dus ook de onroerende voorheffing te verhogen? Het antwoord op deze vraag wordt duidelijk gegeven in een omzendbrief van de fiscus (Circulaire nr. 3/2010 van 22 februari 2010). Daarin stelt de fiscus dat verbouwingen om een woning energievriendelijker te maken, geen verhoging van het KI tot gevolg hebben.

Alleen investeringen waardoor het comfort van de woning wordt verhoogd of die de bewoonbare oppervlakte uitbreiden, kunnen een verhoging van het KI met zich brengen. In zijn omzendbrief geeft de fiscus als voorbeeld een aantal investeringen die het KI niet verhogen:

  • de installatie van zonnepanelen;
  • de isolatie van daken, muren en vloeren;
  • de plaatsing van dubbele beglazing;
  • de omvorming van een woning tot een passiefwoning;
  • de plaatsing van waterverwarming die gebruikmaakt van zonne-energie;
  • de vervanging van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel;
  • de installatie van een warmteregeling voor centrale verwarming door middel van thermostatische kranen en/of door een thermostaat met tijdsinschakeling.

De circulaire preciseert verder dat het KI niet zal worden herschat als de investering werd gedaan met als voornaamste doel energie te besparen zonder de "daadwerkelijke toevoeging van een beduidend nieuw comfortelement". Dit laatste is volgens de fiscus bijvoorbeeld wel het geval als er een systeem van centrale verwarming wordt geplaatst in een woning die het daarvoor zonder cv moest stellen. (JS)

Om het kadastrale inkomen (KI) van een woning te kunnen verhogen, moet de administratie van het kadaster eerst en vooral weten of de eigenaar zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Hoe kan het kadaster dit weten? Het antwoord is eenvoudig als u werken laat uitvoeren waarvoor een bouwvergunning nodig is. De instantie die de bouwvergunning toekent, zal het kadaster immers op de hoogte brengen van de bouwwerken. Het kadaster zal vervolgens een controle doen om te bepalen of en met hoeveel het KI van de verbouwde woning moet worden verhoogd. In het Vlaamse gewest is er geen 'stedenbouwkundige vergunning' nodig in volgende omstandigheden.Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.Is de installatie van zonnepanelen een reden om het KI te gaan herschatten en dus ook de onroerende voorheffing te verhogen? Het antwoord op deze vraag wordt duidelijk gegeven in een omzendbrief van de fiscus (Circulaire nr. 3/2010 van 22 februari 2010). Daarin stelt de fiscus dat verbouwingen om een woning energievriendelijker te maken, geen verhoging van het KI tot gevolg hebben. Alleen investeringen waardoor het comfort van de woning wordt verhoogd of die de bewoonbare oppervlakte uitbreiden, kunnen een verhoging van het KI met zich brengen. In zijn omzendbrief geeft de fiscus als voorbeeld een aantal investeringen die het KI niet verhogen:De circulaire preciseert verder dat het KI niet zal worden herschat als de investering werd gedaan met als voornaamste doel energie te besparen zonder de "daadwerkelijke toevoeging van een beduidend nieuw comfortelement". Dit laatste is volgens de fiscus bijvoorbeeld wel het geval als er een systeem van centrale verwarming wordt geplaatst in een woning die het daarvoor zonder cv moest stellen. (JS)