Een fiscale controle is voor niemand een aangename gebeurtenis. De kans dat er hier en daar een foutje werd begaan door de belastingplichtige is reëel. Men riskeert dan ook een belastingverhoging en misschien zelfs een boete.

Om de belastingplichtigen aan te sporen hun fiscale verplichtingen correct na te komen, kondigt de fiscus op voorhand aan welke gerichte controleacties hij gepland heeft. De kans is groot dat deze belastingplichtigen ook effectief een controle krijgen. Als je controle krijgt, dan kan de fiscus normaal drie jaar teruggaan. Dit betekent concreet dat de inkomstenjaren/boekjaren 2012, 2013 en 2014 kunnen gecontroleerd worden.

Je bent een particulier

Je wordt mogelijk gecontroleerd of de fiscus zal je vragen om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen indien:

  • bepaalde factoren toelaten om te denken dat je ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders heeft genoten
  • je als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten hebt afgetrokken
  • er een vermoeden is dat je werkelijke inkomsten hoger zijn dan deze die je aangegeven hebt -je leeft bijvoorbeeld op grote voet, maar je geeft fiscaal weinig inkomsten aan
  • je kinderen ten laste hebt aangegeven die niet (meer) ten laste zijn
  • je niet al je beroepsinkomsten hebt aangegeven
  • je de totale vrijstelling van de terugbetaling van je verplaatsingskosten hebt gevraagd in je aangifte, hoewel je geen gebruik hebt gemaakt van gemeenschappelijk vervoer.

Je vertegenwoordigt een onderneming/vennootschap

Je onderneming/vennootschap wordt mogelijk gecontroleerd indien:

  • haar winstmarge lager is dan de gebruikelijke winstmarge van ondernemingen in een gelijkaardige situatie
  • er een vermoeden is dat zij ten onrechte een btw-krediet teruggevraagd of geboekt heeft
  • ze een beroep heeft gedaan op de vennootschapsstructuur met het oog op een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s); concreet gaat het hier om een zogenaamde managementvennootschap - dit is een vennootschap die je als belastingplichtige gebruikt om je beroeps uit te oefenen, denk bijvoorbeeld aan een consultant die via een vennootschap werkt;
  • ze haar activiteiten onderworpen aan de btw heeft stopgezet of als ze overgegaan is van een btw-regime met indiening van periodieke aangiftes naar een btw-regime zonder indiening van periodieke aangifte.

Conclusie

Wanneer je bedrijfsleider bent van een vennootschap, dan heb je het recht om je werkelijke beroepskosten te bewijzen. Waarom zou je dit niet doen als je dit fiscaal meer opbrengt? Je moet er natuurlijk op letten dat je geen kosten inbrengt die reeds door je vennootschap fiscaal in mindering zijn gebracht.

Managementvennootschappen worden bijna elk jaar geviseerd door de fiscus. Een geldig opgerichte managementvennootschap kan door de fiscus niet zomaar genegeerd worden. Bovendien kan de fiscus de inkomsten niet rechtstreeks bij de bedrijfsleider belasten. Belangrijk is wel dat je als bedrijfsleider altijd tekent in naam van je vennootschap. (JS)

Meer weten over de fiscale controles en je belastingbrief? Lees deze week Trends.

Een fiscale controle is voor niemand een aangename gebeurtenis. De kans dat er hier en daar een foutje werd begaan door de belastingplichtige is reëel. Men riskeert dan ook een belastingverhoging en misschien zelfs een boete. Om de belastingplichtigen aan te sporen hun fiscale verplichtingen correct na te komen, kondigt de fiscus op voorhand aan welke gerichte controleacties hij gepland heeft. De kans is groot dat deze belastingplichtigen ook effectief een controle krijgen. Als je controle krijgt, dan kan de fiscus normaal drie jaar teruggaan. Dit betekent concreet dat de inkomstenjaren/boekjaren 2012, 2013 en 2014 kunnen gecontroleerd worden.Je wordt mogelijk gecontroleerd of de fiscus zal je vragen om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen indien:Je onderneming/vennootschap wordt mogelijk gecontroleerd indien:Wanneer je bedrijfsleider bent van een vennootschap, dan heb je het recht om je werkelijke beroepskosten te bewijzen. Waarom zou je dit niet doen als je dit fiscaal meer opbrengt? Je moet er natuurlijk op letten dat je geen kosten inbrengt die reeds door je vennootschap fiscaal in mindering zijn gebracht. Managementvennootschappen worden bijna elk jaar geviseerd door de fiscus. Een geldig opgerichte managementvennootschap kan door de fiscus niet zomaar genegeerd worden. Bovendien kan de fiscus de inkomsten niet rechtstreeks bij de bedrijfsleider belasten. Belangrijk is wel dat je als bedrijfsleider altijd tekent in naam van je vennootschap. (JS)