Bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werd dinsdag nog eens bevestigd dat het de bedoeling is dat de vliegtaks - officieel 'taks op de inscheping van een luchtvaartuig' - vanaf 1 april geldt. De taks varieert van 2 tot 10 euro per vertrekkende passagier. Voor Brussels Airlines en TUI fly begint de tijd te dringen. Tien dagen vooraleer de taks van kracht zou worden, wachten ze nog op de precieze richtlijnen. Ze vrezen dat ze niet op tijd klaar zullen geraken om alles te implementeren

Sowieso pleiten de maatschappijen ervoor dat de taks, 'net als in andere landen', zou gelden voor boekingen vanaf 1 april. En dus niet voor alle passagiers op vluchten vanaf 1 april. 'We kunnen niet retroactief die taks nog gaan opleggen aan passagiers die eerder al geboekt hebben', luidt het.

Volgens het voorliggende wetsontwerp zou de taks 10 euro bedragen per passagier (vanaf 2 jaar) voor korteafstandsvluchten. Dat zijn vluchten naar bestemmingen die in vogelvlucht op maximaal 500 kilometer afstand liggen. Die afstand is 'te rekenen vanaf het ARP (het middelpunt, red.) van de luchthaven met het hoogste jaarlijkse aantal passagiers van het land', en dat is Brussels Airport. Voor middellangeafstandsvluchten (verder dan 500 kilometer, maar binnen de Europese Economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland) zal de taks 2 euro per passagier bedragen, voor langeafstandsvluchten 4 euro.

Het tarief is het hoogst voor de korteafstandsvluchten, 'om passagiers te stimuleren om andere vervoermiddelen te gebruiken, en om passagiers meer bewust te maken van de relatief hogere externe kosten in de onmiddellijke omgeving (luchtvervuiling, broeikasgassen, geluidshinder, congestie) verbonden aan korte vliegreizen vanuit België', zo staat in het wetsontwerp.

De taks zal niet gelden voor transferpassagiers, maar bijvoorbeeld wel voor helikopterpassagiers.

Bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werd dinsdag nog eens bevestigd dat het de bedoeling is dat de vliegtaks - officieel 'taks op de inscheping van een luchtvaartuig' - vanaf 1 april geldt. De taks varieert van 2 tot 10 euro per vertrekkende passagier. Voor Brussels Airlines en TUI fly begint de tijd te dringen. Tien dagen vooraleer de taks van kracht zou worden, wachten ze nog op de precieze richtlijnen. Ze vrezen dat ze niet op tijd klaar zullen geraken om alles te implementeren Sowieso pleiten de maatschappijen ervoor dat de taks, 'net als in andere landen', zou gelden voor boekingen vanaf 1 april. En dus niet voor alle passagiers op vluchten vanaf 1 april. 'We kunnen niet retroactief die taks nog gaan opleggen aan passagiers die eerder al geboekt hebben', luidt het.Volgens het voorliggende wetsontwerp zou de taks 10 euro bedragen per passagier (vanaf 2 jaar) voor korteafstandsvluchten. Dat zijn vluchten naar bestemmingen die in vogelvlucht op maximaal 500 kilometer afstand liggen. Die afstand is 'te rekenen vanaf het ARP (het middelpunt, red.) van de luchthaven met het hoogste jaarlijkse aantal passagiers van het land', en dat is Brussels Airport. Voor middellangeafstandsvluchten (verder dan 500 kilometer, maar binnen de Europese Economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland) zal de taks 2 euro per passagier bedragen, voor langeafstandsvluchten 4 euro.Het tarief is het hoogst voor de korteafstandsvluchten, 'om passagiers te stimuleren om andere vervoermiddelen te gebruiken, en om passagiers meer bewust te maken van de relatief hogere externe kosten in de onmiddellijke omgeving (luchtvervuiling, broeikasgassen, geluidshinder, congestie) verbonden aan korte vliegreizen vanuit België', zo staat in het wetsontwerp.De taks zal niet gelden voor transferpassagiers, maar bijvoorbeeld wel voor helikopterpassagiers.