De vraag of het voor een zelfstandige of een vrije beroeper een goede zaak is dat hij op zijn diensten of goederen geen btw hoeft aan te rekenen, is niet eenduidig te beantwoorden. Als zijn klanten niet btw-plichtig zijn, is dat wel een slechte zaak. De zelfstandige of de vrije beroeper ziet zijn prijs stijgen met 21 procent, zonder dat hij daar zelf beter van wordt. Die particuliere klanten kunnen de betaalde btw niet recupereren. Is zijn cliënteel wel btw-plichtig, dan kan het de btw recupereren (het zogenoemde recht op aftrek) en stijgt de kostprijs niet.
...