De Vlaamse belastingdienst, die sinds 2015 bevoegd is voor de erfbelastingen, heeft al meermaals de fiscalisten tegen zich in het harnas gejaagd. En ook nu komt een beslissing van de Vlabel in opspraak. Het betreft een standpunt die de dienst op 21 maart had ingenomen, maar tot nu toe onder de radar bleef. Vlabel sprak zich toen uit over een situatie waarbij twee echtgenoten samen een levensverzekering hebben afgesloten.

Vroege erfebelasting

De belastingdienst vindt namelijk dat de begunstigden, meestal de kinderen al erfbelastingen moet betalen op een beleggings-,spaar-of levensverzekering als een van de kredietnemers het leven laat. Dat schrijft De Tijd. De fiscus int met andere woorden al belastingen zonder dat de begunstigde ook maar iets in handen krijgt. En dat op de helft van de afkoopwaarde van het contract op dat ogenblik. Vlabel veronderstelt dat de ouders het contract elk voor de helft in het voordeel van hun kinderen hebben afgesloten.

Bovendien bestaat de kans dat de kinderen belasting betalen op kapitaal dat ze nooit in handen zullen krijgen. Nadat een van de kredietnemers is overleden, mag de langstlevende namelijk een andere begunstigde aanduiden of de polis afkopen.

De fiscalisten zijn wederom niet te spreken over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst. "Het is onbegrijpelijk dat kinderen die niets krijgen en die mogelijk ook nooit iets zullen ontvangen volgens de interpretatie van Vlabel meteen al de erfbelastingfactuur gepresenteerd krijgen", zegt verzekeringsexpert Paul Van Eesbeeck (Vereycken & Vereycken) in de krant. Volgens Vlabel kunnen de begunstigden de betaalde erfbelastingen terugvorderen als blijkt dat ze geen uitkering krijgen.

Meerdere discussiepunten

Assuralia, de vereniging van verzekeringsondernemingen, heeft al bezwaar aangetekend bij de Vlaamse minister van Begroting Bart Tommelein. Het is overigens niet de eerste keer dat de verzekeringskoepel een beslissing van Vlabel aanvecht. Kort nadat die besliste dat erfgenamen toch erfbelasting moeten betalen op een geschonken verzekeringsgift, liet Assuralia weten dat ze de 'dubbele belasting' gaat aanklagen bij de Raad Van State.

Vlabel sloot op 1 juni ook al de befaamde kaasroute af. Vlamingen trokken tot dan naar Nederland om aan successieplanning te doen. Tot dan was het een gangbare praktijk dat Vlamingen een effectenportefeuille via een Nederlandse notaris schenken, maar zelf het vruchtgebruik behouden. Zij moesten immers geen schenkbelastingen betalen als de schenker nog drie jaar bleef leven. Dat is nu niet langer het geval. Sinds deze zomer moet de belastingplichtige hoe dan ook een schenkbelasting betalen op een schenking van roerende goederen met een voorbehoud van vruchtgebruik. (NS)

De Vlaamse belastingdienst, die sinds 2015 bevoegd is voor de erfbelastingen, heeft al meermaals de fiscalisten tegen zich in het harnas gejaagd. En ook nu komt een beslissing van de Vlabel in opspraak. Het betreft een standpunt die de dienst op 21 maart had ingenomen, maar tot nu toe onder de radar bleef. Vlabel sprak zich toen uit over een situatie waarbij twee echtgenoten samen een levensverzekering hebben afgesloten.De belastingdienst vindt namelijk dat de begunstigden, meestal de kinderen al erfbelastingen moet betalen op een beleggings-,spaar-of levensverzekering als een van de kredietnemers het leven laat. Dat schrijft De Tijd. De fiscus int met andere woorden al belastingen zonder dat de begunstigde ook maar iets in handen krijgt. En dat op de helft van de afkoopwaarde van het contract op dat ogenblik. Vlabel veronderstelt dat de ouders het contract elk voor de helft in het voordeel van hun kinderen hebben afgesloten. Bovendien bestaat de kans dat de kinderen belasting betalen op kapitaal dat ze nooit in handen zullen krijgen. Nadat een van de kredietnemers is overleden, mag de langstlevende namelijk een andere begunstigde aanduiden of de polis afkopen. De fiscalisten zijn wederom niet te spreken over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst. "Het is onbegrijpelijk dat kinderen die niets krijgen en die mogelijk ook nooit iets zullen ontvangen volgens de interpretatie van Vlabel meteen al de erfbelastingfactuur gepresenteerd krijgen", zegt verzekeringsexpert Paul Van Eesbeeck (Vereycken & Vereycken) in de krant. Volgens Vlabel kunnen de begunstigden de betaalde erfbelastingen terugvorderen als blijkt dat ze geen uitkering krijgen. Assuralia, de vereniging van verzekeringsondernemingen, heeft al bezwaar aangetekend bij de Vlaamse minister van Begroting Bart Tommelein. Het is overigens niet de eerste keer dat de verzekeringskoepel een beslissing van Vlabel aanvecht. Kort nadat die besliste dat erfgenamen toch erfbelasting moeten betalen op een geschonken verzekeringsgift, liet Assuralia weten dat ze de 'dubbele belasting' gaat aanklagen bij de Raad Van State. Vlabel sloot op 1 juni ook al de befaamde kaasroute af. Vlamingen trokken tot dan naar Nederland om aan successieplanning te doen. Tot dan was het een gangbare praktijk dat Vlamingen een effectenportefeuille via een Nederlandse notaris schenken, maar zelf het vruchtgebruik behouden. Zij moesten immers geen schenkbelastingen betalen als de schenker nog drie jaar bleef leven. Dat is nu niet langer het geval. Sinds deze zomer moet de belastingplichtige hoe dan ook een schenkbelasting betalen op een schenking van roerende goederen met een voorbehoud van vruchtgebruik. (NS)