Op de eerste Vlaamse klimaattop pleitte Bourgeois gisteren voor een kilometerheffing voor personenwagens. "Het is onvermijdelijk dat we op termijn het verkeer belasten in functie van de afstand en de emissie-uitstoot, en niet meer louter op het bezit van een auto", zei hij in De Tijd. "De volgende regeerperiode komt zo'n heffing zeker aan bod." Een akkoord met Wallonië is dan wenselijk, maar "dat houdt de boot af", aldus Bourgeois.

Het is niet de eerste keer dat Vlaanderen en Wallonië een andere kijk hebben op de verkeersbelastingen. Zo slaagt de Vlaamse regering er niet in de verkeersbelasting te vergroenen voor leasewagens. Daarvoor is een samenwerkingsakkoord nodig met de andere gewesten. Een akkoord blijft uit. Voor personenwagens is de regel al sinds de start van dit jaar van kracht in Vlaanderen. De belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting zijn sinds dit jaar aangepast aan de uitstoot.

In maart brak VBO al een lans voor een slimme kilometerheffing. "We moeten dan denken over het schrappen van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting", reageerde Olivier Van der Maren, executive manager van het competentiecentrum Duurzame ontwikkeling en Mobiliteit toen.

Verplichte renovatie

"Er is bijvoorbeeld het voorstel van de Confederatie Bouw dat een koper verplicht te renoveren als de woning wordt overgedragen"

Zowel Schauvlieghe als Bourgeois pleiten voor een effectiever Vlaamse klimaatbeleid. Daarbij denken ze aan de renovatieregels. "Hoewel we al erg ambitieus zijn met nieuwbouwwoningen, moeten we ook grote stappen zetten in het oude patrimonium", zegt Schauvlieghe. Dat beaamt Bourgeois. Volgens hem volstaan subsidies alleen niet. "Er is bijvoorbeeld het voorstel van de Confederatie Bouw dat een koper verplicht te renoveren als de woning wordt overgedragen", zegt hij.

Voorts benadrukken beide ministers dat ze vertrouwen blijven hebben in hernieuwbare energie, ook als belegging. "Spaargeld brengt niets meer op, terwijl zonnepanelen een rendement van 4 tot 5 procent opleveren", zegt Bourgeois.

Schauvlieghe wil het principe 'de vervuiler betaalt' doortrekken naar het klimaatbeleid. "Wie veel CO2 uitstoot, zal dat voelen. Wie dat niet doet, wordt beloond", aldus de minister van Klimaat.

De Vlaamse regering is begonnen aan de eerste van drie klimaattoppen. Daar zal de regering haar engagementen voorstellen en trachten zicht te krijgen op de inspanningen van andere betrokkenen, zoals de industrie en de transportsector. "De uitdaging is onze welvaart te doen stijgen en tegelijkertijd te evolueren naar een koolstofarme economie", besluit Bourgeois.

(NS)

Op de eerste Vlaamse klimaattop pleitte Bourgeois gisteren voor een kilometerheffing voor personenwagens. "Het is onvermijdelijk dat we op termijn het verkeer belasten in functie van de afstand en de emissie-uitstoot, en niet meer louter op het bezit van een auto", zei hij in De Tijd. "De volgende regeerperiode komt zo'n heffing zeker aan bod." Een akkoord met Wallonië is dan wenselijk, maar "dat houdt de boot af", aldus Bourgeois. Het is niet de eerste keer dat Vlaanderen en Wallonië een andere kijk hebben op de verkeersbelastingen. Zo slaagt de Vlaamse regering er niet in de verkeersbelasting te vergroenen voor leasewagens. Daarvoor is een samenwerkingsakkoord nodig met de andere gewesten. Een akkoord blijft uit. Voor personenwagens is de regel al sinds de start van dit jaar van kracht in Vlaanderen. De belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting zijn sinds dit jaar aangepast aan de uitstoot.In maart brak VBO al een lans voor een slimme kilometerheffing. "We moeten dan denken over het schrappen van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting", reageerde Olivier Van der Maren, executive manager van het competentiecentrum Duurzame ontwikkeling en Mobiliteit toen. Zowel Schauvlieghe als Bourgeois pleiten voor een effectiever Vlaamse klimaatbeleid. Daarbij denken ze aan de renovatieregels. "Hoewel we al erg ambitieus zijn met nieuwbouwwoningen, moeten we ook grote stappen zetten in het oude patrimonium", zegt Schauvlieghe. Dat beaamt Bourgeois. Volgens hem volstaan subsidies alleen niet. "Er is bijvoorbeeld het voorstel van de Confederatie Bouw dat een koper verplicht te renoveren als de woning wordt overgedragen", zegt hij.Voorts benadrukken beide ministers dat ze vertrouwen blijven hebben in hernieuwbare energie, ook als belegging. "Spaargeld brengt niets meer op, terwijl zonnepanelen een rendement van 4 tot 5 procent opleveren", zegt Bourgeois.Schauvlieghe wil het principe 'de vervuiler betaalt' doortrekken naar het klimaatbeleid. "Wie veel CO2 uitstoot, zal dat voelen. Wie dat niet doet, wordt beloond", aldus de minister van Klimaat. De Vlaamse regering is begonnen aan de eerste van drie klimaattoppen. Daar zal de regering haar engagementen voorstellen en trachten zicht te krijgen op de inspanningen van andere betrokkenen, zoals de industrie en de transportsector. "De uitdaging is onze welvaart te doen stijgen en tegelijkertijd te evolueren naar een koolstofarme economie", besluit Bourgeois. (NS)