Ons strafrecht onderscheidt drie gradaties van misdrijven. De lichtste categorie zijn de overtredingen, de zwaarste de misdaden en daartussenin zitten de wanbedrijven. Fiscale fraude en witwassen zijn wanbedrijven. Iedere ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of een wanbedrijf, is verplicht die te melden aan de procureur des Konings. Die verplichting geldt niet voor overtredingen, en ook niet voor belastingambtenaren. Ze mogen dat zelfs niet, behalve met de machtiging van hun gewestelijke directeur. Financiën moet de meeste fiscale problemen maar zelf oplossen en Justitie alleen belasten met zware gevallen van fraude, is de bedoeling van die regel. Maar ik vrees dat er een lawine aan witwasdossiers, die Financiën niet meer aankan, aan de procureurs moet worden gemeld.
...