De fiscale verjaringstermijn

De 'normale' termijn is 3 jaar. Concreet betekent dit dat je belastingcontroleur niet verder dan 3 jaar kan teruggaan om bijvoorbeeld kosten te verwerpen en je belastingen te laten bijbetalen. Naast de gewone termijn van drie jaar, kan de fiscus die controletermijn echter uitbreiden naar 7 jaar in geval van fraude. Deze termijn van 7 jaar loopt te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.
...

De 'normale' termijn is 3 jaar. Concreet betekent dit dat je belastingcontroleur niet verder dan 3 jaar kan teruggaan om bijvoorbeeld kosten te verwerpen en je belastingen te laten bijbetalen. Naast de gewone termijn van drie jaar, kan de fiscus die controletermijn echter uitbreiden naar 7 jaar in geval van fraude. Deze termijn van 7 jaar loopt te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Concreet betekent dit dat de fiscus in geval van fraude momenteel, in 2016, niet alleen terug kan gaan tot inkomstenjaar 2014, maar zelfs tot inkomstenjaar 2009. Let wel, er moet voor de 7 jaar fraude in het spel zijn (art. 354, lid 2 WIB 92). Een gewone vergetelheid om bepaalde inkomsten aan te geven, betekent nog niet dat er bewust gefraudeerd werd.Sommige klanten werden aangeraden om hun zwart geld in een Luxemburgse tak 21 (spaarrekening) of tak 23 (beleggingsverzekering) te steken en er dan na 8 jaar - als de fiscale verjaringstermijn voorbij was- mee boven water te komen. Op een Luxemburgse tak 21 of 23 betaal je immers geen roerende voorheffing, dus de fiscus kan ook niet moeilijk doen over ontdoken roerende voorheffing van de laatste 7 jaar.Wie dit witwasmechanisme aanraadde vergat er evenwel bij te zeggen dat er in principe wel een fiscale verjaring is na 7 jaar, maar geen strafrechtelijke verjaring. Een dergelijk witwasmisdrijf is immers een zogenaamd "voortdurend" misdrijf dat dus niet verjaart. Bovendien stellen we vast dat je met dergelijke "witgewassen" geld bij geen enkel Belgische bank terecht kunt. Zij zullen weigeren het geld binnen te nemen en als je het gewoon zou overschrijven zullen zij het verplicht moeten melden aan de Cel voor Financiële Informatie, zodat het toch aan het licht komt. Volgens sommigen zou de Bank Optima op dat laatste vlak heel soepel geweest zijn en geld dat meer dan 7 jaar in een Luxemburgse verzekering zat - die ook werden verkocht door de groep Optima- aanvaard hebben zonder de CFI in te lichten. Of dit waar is wordt, nu verder onderzochtWie zich heeft laten verleiden om zwart geld in een Luxemburgse tak 21 of 23 te steken, kunnen we maar één advies geven. Laat dit zwart geld zo vlug mogelijke regulariseren bij Contactpunt Regularisatie. Niet alleen fiscaal ben je dan volledig in orde, maar je geniet dan ook immuniteit op strafrechtelijk vlak. De nieuwe regularisatieronde start vermoedelijk over een of twee maanden. Ideaal dus om nu aan je dossier te beginnen.