De fiscale verjaringstermijn

De 'normale' termijn is 3 jaar. Concreet betekent dit dat je belastingcontroleur niet verder dan 3 jaar kan teruggaan om bijvoorbeeld kosten te verwerpen en je belastingen te laten bijbetalen. Naast de gewone termijn van drie jaar, kan de fiscus die controletermijn echter uitbreiden naar 7 jaar in geval van fraude. Deze termijn van 7 jaar loopt te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.
...