De woonplaats van een burger is belangrijk voor de overheid. Denk maar aan Siegfried Bracke (N-VA), die de onderbroeken in zijn kleerkast aan de politie moest tonen om te bewijzen dat hij wel degelijk in Gent woonde. Aan het domicilie is de personenbelasting gekoppeld. Het hoeft dus niet te verbazen dat er weleens wordt gejongleerd met die woonplaats. In België zijn er belastingplichtigen die beweren dat ze in Knokke of Koksijde wonen, terwijl dat niet het geval is. Dat is lucratief, omdat die gemeenten geen toeslag heffen op de belastingfactuur. Maar je kunt ook woonplaatsshoppen in belastingparadijzen in het buitenland. Zelfs de gewone man kan fiscale koopjes doen in het buitenland. Zo zijn er buurlanden die pensioenkapitalen voorde...