Als algemeen principe geldt dat enkel snelle winst wordt belast. Concreet betekent dit dat als u een privégebouw verkoopt binnen de vijf jaar na de aankoop ervan, u de winst moet opnemen in uw belastingaangifte. U wordt daarop dan belast tegen 16,5 procent. Die termijn van vijf jaar wordt trouwens berekend van dag op dag en het is de datum van de notariële aan- en verkoopakte die daarvoor telt.
...