Schenk je een roerend goed via een Nederlandse notaris, dan betaal je geen schenkingsrechten (schenkbelasting genoemd in Vlaanderen), maar de schenker moet wel nog 3 jaar in leven blijven. Het voordeel van een Nederlandse notaris is ook dat je kan schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, wat niet kan met een gewone hand- of bankgift.

Ook voor Belgisch onroerend goed?

Maar kan je bijvoorbeeld je kustappartement in Knokke schenken bij een Nederlandse notaris net over de grens? Theoretisch gezien kan dat, maar in de praktijk heeft het geen zin en gebeurt het ook niet. De schenking van Belgisch onroerend goed moet immers sowieso geregistreerd worden in België en dus moeten er toch schenkingsrechten op betaald worden. Fiscaal gezien heeft het dus geen zin om de grens over te steken.

Wel voor papieren vastgoed

Let wel, de aandelen van een patrimoniumvennootschap schenken via een Nederlandse notaris is wel interessant. Juridisch gezien zijn dat immers roerende goederen. Hier kan je de aandelen van de vastgoedvennootschap bijvoorbeeld met voorbehoud van vruchtgebruik schenken aan de kinderen zonder schenkingsrechten te betalen.

Schenk je een roerend goed via een Nederlandse notaris, dan betaal je geen schenkingsrechten (schenkbelasting genoemd in Vlaanderen), maar de schenker moet wel nog 3 jaar in leven blijven. Het voordeel van een Nederlandse notaris is ook dat je kan schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, wat niet kan met een gewone hand- of bankgift. Maar kan je bijvoorbeeld je kustappartement in Knokke schenken bij een Nederlandse notaris net over de grens? Theoretisch gezien kan dat, maar in de praktijk heeft het geen zin en gebeurt het ook niet. De schenking van Belgisch onroerend goed moet immers sowieso geregistreerd worden in België en dus moeten er toch schenkingsrechten op betaald worden. Fiscaal gezien heeft het dus geen zin om de grens over te steken. Let wel, de aandelen van een patrimoniumvennootschap schenken via een Nederlandse notaris is wel interessant. Juridisch gezien zijn dat immers roerende goederen. Hier kan je de aandelen van de vastgoedvennootschap bijvoorbeeld met voorbehoud van vruchtgebruik schenken aan de kinderen zonder schenkingsrechten te betalen.