Nogal wat schenkingen tussen ouders en kinderen gebeuren met voorbehoud van vruchtgebruik. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de schenking van onroerend goed, een beleggingsportefeuille of het familiebedrijf. Door de kinderen de blote eigendom te schenken en het vruchtgebruik voor zich te houden, behouden de ouders niet alleen de vruchten (huur, intresten, dividenden,), maar ook een stuk controle.
...