Het hof raadt de Waalse belastingadministratie aan zich niet te wagen aan de overname van andere federale belastingen alvorens ze "meer grip" heeft op de verkeersbelasting.

De zesde staatshervorming heeft de Waalse regering begin 2014 bevoegd gemaakt voor de verkeersbelasting. De overname van die taak loopt echter niet van een leien dakje, besluit het Rekenhof. Iets wat al begon bij de IT-projecten die werden opgezet om de zaak te bolwerken, waardoor dat duurder uitviel dan gepland.

Problemen berekening belasting

Daarnaast zijn er problemen met de gegevensstromen tussen de IT-applicaties waarmee de belasting wordt berekend en de tool waarmee de inning en de invordering wordt beheerd. Het Rekenhof spreekt daarbij van "problemen in de processen voor de berekening, de inning en de invordering van de belasting".

Minstens zo problematisch zijn de problemen met de juistheid en de volledigheid van de gegevens op basis waarvan de belasting berekend wordt. Het Rekenhof wijt dat aan de moeilijkheden die Wallonië ondervindt om de gegevens afkomstig van het federale niveau te interpreteren en te integreren. "Talrijke betalingen" moeten bovendien nog steeds manueel verwerkt worden, waardoor doeltreffende controles en de gepaste "invorderingsinitiatieven" niet mogelijk zijn.

Een en ander is niet voor herhaling vatbaar, besluit het Rekenhof. Het beveelt de Waalse belastingadministratie aan "meer grip te krijgen op het beheer van de verkeersbelasting alvorens over te gaan tot de overname van de onroerende voorheffing, de schenkingsrechten, de successierechten of de registratierechten". (Belga/NS)

Het hof raadt de Waalse belastingadministratie aan zich niet te wagen aan de overname van andere federale belastingen alvorens ze "meer grip" heeft op de verkeersbelasting.De zesde staatshervorming heeft de Waalse regering begin 2014 bevoegd gemaakt voor de verkeersbelasting. De overname van die taak loopt echter niet van een leien dakje, besluit het Rekenhof. Iets wat al begon bij de IT-projecten die werden opgezet om de zaak te bolwerken, waardoor dat duurder uitviel dan gepland. Daarnaast zijn er problemen met de gegevensstromen tussen de IT-applicaties waarmee de belasting wordt berekend en de tool waarmee de inning en de invordering wordt beheerd. Het Rekenhof spreekt daarbij van "problemen in de processen voor de berekening, de inning en de invordering van de belasting".Minstens zo problematisch zijn de problemen met de juistheid en de volledigheid van de gegevens op basis waarvan de belasting berekend wordt. Het Rekenhof wijt dat aan de moeilijkheden die Wallonië ondervindt om de gegevens afkomstig van het federale niveau te interpreteren en te integreren. "Talrijke betalingen" moeten bovendien nog steeds manueel verwerkt worden, waardoor doeltreffende controles en de gepaste "invorderingsinitiatieven" niet mogelijk zijn.Een en ander is niet voor herhaling vatbaar, besluit het Rekenhof. Het beveelt de Waalse belastingadministratie aan "meer grip te krijgen op het beheer van de verkeersbelasting alvorens over te gaan tot de overname van de onroerende voorheffing, de schenkingsrechten, de successierechten of de registratierechten". (Belga/NS)