Belastingzondaars die in het verleden maar een deel van hun zonden opbiechtten, verkregen soms pardon voor al hun zonden. Over die gedeeltelijke regularisaties uit het verleden was de voorbije dagen heel wat ophef. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) verstuurde een strafklacht naar het federaal parket over tienduizenden oude regularisatiedossiers. In zijn column in Trends legt de BBI-directeur Karel Anthonissen uit dat er 61.546 dossiers bekend zijn bij Financiën door regularisatie, waar vermoedelijk sprake is van het witwassen van fiscale fraude. Anthonissen raamt het totale bedrag aan zwart geld in die dossiers op minstens 36 miljard euro en zegt dat er in een overweldigend deel van die dossiers enkel de inkomsten op zwart geld werden geregulariseerd en niet het zwarte kapitaal zelf. De Belgische schatkist is zo 10 miljard euro misgelopen, volgens Anthonissen.
...

Belastingzondaars die in het verleden maar een deel van hun zonden opbiechtten, verkregen soms pardon voor al hun zonden. Over die gedeeltelijke regularisaties uit het verleden was de voorbije dagen heel wat ophef. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) verstuurde een strafklacht naar het federaal parket over tienduizenden oude regularisatiedossiers. In zijn column in Trends legt de BBI-directeur Karel Anthonissen uit dat er 61.546 dossiers bekend zijn bij Financiën door regularisatie, waar vermoedelijk sprake is van het witwassen van fiscale fraude. Anthonissen raamt het totale bedrag aan zwart geld in die dossiers op minstens 36 miljard euro en zegt dat er in een overweldigend deel van die dossiers enkel de inkomsten op zwart geld werden geregulariseerd en niet het zwarte kapitaal zelf. De Belgische schatkist is zo 10 miljard euro misgelopen, volgens Anthonissen.Enkel en alleen de opbrengsten op een zwart kapitaal regulariseren kan niet meer volgens de nieuwe wet over de fiscale regularisatie. Als u enkel opbrengsten opneemt in uw regularisatie-aanvraag, dan zal het Contactpunt regularisaties vragen stellen over het kapitaal. Het Contactpunt regularisaties zal ook een heffing berekenen alsof het om zwart kapitaal gaat, tenzij u het tegendeel kan bewijzen.Verschillende fiscale advocaten reageerden verbolgen op de demarche van de BBI. De kans is klein dat het parket zich daadwerkelijk over die dossiers zal buigen, want dat zou enorm veel mankracht opeisen. En als het parket er zich toch over zou buigen, is het ook nog niet zeker dat Karel Anthonissen zijn gram zal halen. De fiscale advocaten hebben allerlei argumenten en wetteksten die de fiscus de pas kunnen afsnijden. Zo zou er in de oude wet staan dat een regularisatie op zich geen aanleiding zou geven tot een strafonderzoek. Het komt er in feite op neer dat de wetgever er zich bij vroegere regularisatierondes wat gemakkelijk van af heeft gemaakt, om zeker te zijn dat er centen in de schatkist zouden vloeien. De nieuwe regularisatiewet is veel strenger. Sommige fiscale advocaten vragen zich ook luidop af of die strafklacht niet vooral bangmakerij van de belastinginspectie is om mensen aan te zetten snel een nieuwe regularisatie-aanvraag in te dienen.De fiscus gaat er voortaan van uit dat uw geld in het buitenland zwart is, tenzij u het tegendeel kan bewijzen. In de wet van 21 juli 2016 over de nieuwe regularisatie ligt de bewijslast bij de belastingzondaar. Schuldig tot onschuld bewezen. Dat is radicaal anders dan bij vroegere regularisatierondes. Wanneer u bijvoorbeeld een buitenlandse rekening erft van uw ouders, dan kan het wel eens lastig zijn te bewijzen dat uw ouders wel correct belastingen betaald hebben op dat kapitaal. Bij binnenlandse rekeningen stelt dat probleem zich niet zo. Maar wanneer u grote kapitalen uit het buitenland wil repatriëren naar een Belgische rekening en u heeft geen uitleg over de oorsprong van dat geld, dan is de bank verplicht die verdachte geldtransactie te melden aan de fiscus. Door de plafonds op cashbetalingen moet u voor grote aankopen in België uw geld eerst op een Belgische rekening zetten.Tussen de verschillende regularisatierondes door konden belastingzondaars aankloppen bij hun lokale belastingcontroleur. Ze legden hun lot dan wel in handen van die controleur zonder al te veel zekerheid over de manier waarop hun dossier zou behandeld worden en de hoogte van de boetes die ze zouden moeten betalen. De ene lokale controleur was namelijk al wat strenger dan de andere. Nu is iedereen gelijk voor de wet. De nieuwe wet verbiedt spontane regularisaties bij de lokale controle en beoogt een gelijke behandeling van iedereen die een regularisatie-aanvraag indient. Wie zich toch nog zou aandienen bij de lokale controleur zal doorverwezen worden naar het Contactpunt regularisaties.Voor wie erfbelasting ontdoken heeft, ligt het allemaal wat ingewikkelder. De nieuwe wet over de fiscale regularisatie heeft lang op zich laten wachten, omdat het innen van een aantal belastingen, waaronder erfbelasting, sinds de zesde staatshervorming bevoegdheid van de gewesten zijn geworden. Idealiter was er voor de publicatie van de nieuwe federale wet een akkoord met de gewesten. Dat was echter niet het geval. Er is nu wel een Vlaams decreet in de maak. Het ontwerp is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en vertrokken naar de adviesraden en de Raad van State. Het decreet gaat enkel over "zuiver Vlaamse belastingen" die zijn ontdoken. Voor dossiers waarin zowel federale als Vlaamse belastingen zijn ontdoken, is er een akkoord nodig over de verdeling van de inkomsten uit de regularisaties tussen de federale staat en de gewesten. Daarover wordt nog druk onderhandeld.Regulariseren doe je liever vroeg dan laat, want de tarieven stijgen jaar na jaar. Voor de regularisatie van zogenoemd fiscaal verjaard kapitaal, ofwel kapitaal dat dateert van voor 1 januari 2009, betaalt u een boete van 36 procent in 2016 en dat tarief stijgt jaar na jaar met één procentpunt tot 40 procent in 2020. Voor niet-verjaarde inkomsten betaalt u in 2016 een heffing van 20 procent en dat wordt vanaf januari 22 procent en vanaf 2018 komt er elk jaar één procentpunt bij tot 25 procent in 2020. Het verschil tussen verjaard en niet-verjaard wordt gemaakt, omdat de fiscus in principe zeven jaar terug kan gaan om verschuldigde belastingen te innen. Belastingfraude verjaart in de meeste gevallen na zeven jaar. Maar, let op, witwaspraktijken verjaren meestal niet. Alle handelingen die u doet met besmet kapitaal kunnen geklasseerd worden als witwassen en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden, tenzij u natuurlijk regulariseert voor u "gepakt" wordt.